Basketballisća SGB pjate městno w sakskim krajnym finalu docpěli

štwórtk, 16. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
W sakskim krajnym basketballowym finalu wobsadźichu hólcy Serbskeho gymnazija Budyšin w starobnej skupinje II (9. do 11. lětnik) we wurisanju „Młodźina trenuje za olympiju“ w Kamjenicy 5. městno. Wotlěwa su to Pětr Dźisławk, Paul-Georg Gallwas, Feliks Cyž, Jan Šołta, Egon Hübner a Feliks Winar ze sportowym wučerjom Měrkom Korjeńkom (srjedźa).  Foto: Měrko Korjeńk W sakskim krajnym basketballowym finalu wobsadźichu hólcy Serbskeho gymnazija Budyšin w starobnej skupinje II (9. do 11. lětnik) we wurisanju „Młodźina trenuje za olympiju“ w Kamjenicy 5. městno. Wotlěwa su to Pětr Dźisławk, Paul-Georg Gallwas, Feliks Cyž, Jan Šołta, Egon Hübner a Feliks Winar ze sportowym wučerjom Měrkom Korjeńkom (srjedźa). Foto: Měrko Korjeńk

Basketballisća Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) docpěchu w sakskim finalu starobneje skupiny II – 9. do 11. lětnik – wurisanja „Młodźina trenuje za olympiju“ w Kamjenicy 5. městno.

Po suwerenym dobyću regionalneho finala w Radworju w nowembrje 2016 (SN rozprawjachu), dojědźe sej minjenu srjedu šěsć basketballistow SGB na krajne finale do Kamjenicy. Před lětom běchu so ze 6. městnom wróćili, tydźenja wuskoči za hrajerjow wokoło kapitana Pětra Dźisławka pjate městno.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 25. měrca 2017 wotmě so na Wojerowskej žurli Wuchodosakskeje lutowarnje 18.  hłowna a zdobom wólbna zhromadźizna Domowiny. Tule namakaće někotre worbrazowe impresije ze zhromadźizny. Fota: SN/Maćij Bulank
Am 25. März 2017 fand auf dem Saal der Ostsäc