Do kina (20.04.17)

štwórtk, 20. apryla 2017 spisane wot:

20.4.2017–26.4.2017 Budyski filmowy palast: Fast & Furious 8: wšědnje 14:45 (nimo srj), 16:30 a 19:30 | pj a so 22:45 Conni & Co. 2 – Das Geheimnis des T-Rex: wšědnje 12:45 (nimo pó, wu a srj), 15:00 (nimo srj) a 17:15 Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf: wšědnje 12:45 (nimo pó, wu a srj) a 14:30 (nimo pó a srj) Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf w 3 D: wšědnje 12:30 (nimo pó, wu a srj) | štw, nje a wu 17:15 Abgang mit Stil: wšědnje 17:30 a 20:00 Ghost in the Shell: wšědnje 19:45 (nimo so a pó) Ghost in the Shell w 3 D: pj a so 22:30 The Boss Baby: pj, so a srj 17:15 The Boss Baby w 3 D: wšědnje 12:30 (nimo pó, wu a srj) Die Schöne und das Biest: wšědnje 14:30 (nimo srj) Die Schöne und das Biest w 3 D: wšědnje 19:45 Kong – Skull Island: pj a so 22:15 Logan – The Wolverine: pj a so 22:30 Fifty Shades of Grey: so 19:45

Kino-ekstra: Love & Friendship: pó 14:30, 17:15 a 20:15

Do kina (13.04.17)

štwórtk, 13. apryla 2017 spisane wot:

13.4.2017–19.4.2017 Budyski filmowy palast: Fast & Furious: wšědnje 15:00 (nimo pó), 16:30 a 19:30 | pó 14:30 | štw, pj, so a nj 22:45 Conni & Co – Das Geheimnis des T-Rex: nj 14:30 Die Schlümpfe: wšědnje 14:30 | wu a srj 10:15 | pó 12:30 Die Schlümpfe w 3 D: wšědnje 17:00 | pó, wu a srj 12:30 Die Häschenschule: wu a srj 10:15 | pó, wu a srj 12:30 Ghost in the Shell: wšědnje 20:00 (nimo pó) Ghost in the Shell w 3 D: štw, pj, so a nj 22:15 The Boss Baby: wšědnje 17:45 (nimo pó) | wu a srj 10:15 | pó, wu a srj 12:30 | nj 14:45 | pj, nj, pó a srj 20:00 The Boss Baby w 3 D: wšědnje 14:45 (nimo nj) Die Schöne und das Biest: wšědnje 14:30 (nimo nj) a 17:15 Die Schöne und das Biest w 3 D: wšědnje 19:30 Kong – Skull Island: štw, pj, so a nj 22:15 Power Rangers: wu a srj 12:30 Logan – The Wolverine: štw, pj, so a nj 22:30 Fifty Shades of Grey: štw, nj a wu 20:00 Bibi & Tina: wu a srj 10:00

Kino-ekstra: Die Blumen von gestern:­ pó 17:15 a 20:15

Do kina (06.04.17)

štwórtk, 06. apryla 2017 spisane wot:

6.4.2017–12.4.2017 Budyski filmowy palast: Fast & Furious: srj 00:01, 14:30, 16:30 a 19:30 Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf: pj, so, nj a wu 14:45 | srj 14:30 | pj a pó 20:00 Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf w 3 D: wšědnje 17:00 | nj 12:30 Zu guter Letzt: srj 19:45 The Boss Baby: wšědnje 14:45 (nimo štw a pó) | srj 17:15 | štw, so a wu 20:00 The Boss Baby w 3 D: wšědnje 17:00 (nimo srj) Die Häschenschule: pj, so, nj a wu 14:45 | nj 12:45 Ghost in the Shell w 3 D: wšědnje 19:30 (nimo srj) | pj, so a wu 22:00 Life: štw, nj a wu 19:30 Die Schöne und das Biest: wšědnje 14:30 (nimo štw a pó) a 17:15 Die Schöne und das Biest w 3 D: wšědnje 19:30 | pj a so 22:15 Kong – Skull Island: pj a so 22:00 | wu 21:45 Power Rangers: wšědnje 16:30 (nimo pó a srj) Logan – The Wolverine: pj, so a wu 22:00 Fifty Shades of Grey: pj a so 19:30 | nj a srj 20:00 Bibi & Tina: nj 12:30 The LEGO Batman Movie: nj 12:30

Kino-ekstra: Die Überglücklichen:­ pó 17:15 a 20:15

Do kina (30.03.17)

štwórtk, 30. měrca 2017 spisane wot:

30.3.2017–5.4.2017 Budyski filmowy palast: Ghost in the Shell wšědnje 17:15 (nimo nj) | nj 16:45 Ghost in the Shell w 3 D: wšědnje 20:00 | pj a so 22:30 Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf: nj 14:30 Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf w 3 D: nj 17:00 The Boss Baby: pj, so a wu 14:45 | nj 15:00 a 17:15 The Boss Baby w 3 D: wšědnje 17:00 (nimo nj) Die Häschenschule: pj, so, nj a wu 14:45 | nj 12:30 Life: wšědnje 19:30 (nimo pó) | pj 22:00 Kong – Skull Island: wšědnje 19:45 (nimo pj a so) | pj a so 22:15 Power Rangers: wšědnje 16:45 (nimo nj a pó) Die Schöne und das Biest w 3 D: wšědnje 17:15 (nimo nj) a 19:30 (nimo nj) | pj, so a wu 14:30 | nj 14:45, 17:30 a 20:00 | pj a so 22:15 Logan – The Wolverine: so 22:00 Fifty Shades of Grey: pj a so 19:45 Bibi & Tina: pj, so a wu 14:45 Vaiana: nj 12:30 Sing: nj 12:30 The LEGO Batman Movie: nj 12:30

Kino-ekstra: Manchester by the Sea:­ pó 17:15 a 20:15

nawěšk