pjatk, 23 junija 2017 14:00

Rukopis jenož hač do njedźele

Budyšin. Jenož hišće hač do njedźele, 25. junija, pokazuje Budyski Serbski muzej Mikławša Jakubicowy rukopisny přełožk Noweho testamenta we wosebitej wustajeńcy „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“. Přehladka k reformaciskemu jubilejej pak wostanje dale hač do njedźele, 27. awgusta, přistupna. Tón dźeń wotměje so tam swójbne popołdnjo z literarno-hudźbnymi chłóšćenkami.

Lětni koncert w cyrkwi

Lejno (Geierswalde). Spěwarjo wokalneho ansambla amici della musica přeprošeja lubowarjow chóroweho spěwanja jutře w 19.30 hodź. na koncert do Lejnjanskeje wjesneje cyrkwički. Wječor lubi­ mnohostronskosć cunich, temperamentnych a jazzowych zynkow.

Wuměłstwo w busu

Budyšin. W času wot 12 do 17 hodź. budźetej jutře a njedźelu wuměłstwowej busaj mjez Budyšinom a Połčnicu po puću. Sobujěducy, kotřiž su sej woseity lisćik kupili, móža w busu wšelakich wuměłcow dožiwić. Busaj dowjezetej zajimcow na šěsć wuměłstwowych městnow, mjez druhim do klóštra Marijineje hwězdy­ w Pančicach-Kukowje. Telefoniske naprašowanje­ su móžne pod čisłom 03592/51 92 892.

Dźensa bě w Sakskej posledni šulski dźeń. To sydaja znamki, ...

Protyka (23.06.17)

Rozhłós (23.06.17)

Do kina (22.06.17)

pjatk, 23 junija 2017 14:00

Pjatk  23. do 25.6.  XII. mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica 2017“ w Hochozy a Chrósćicach

   Wjesny swjedźeń w Bórkhamorje

   25lět Wjesny rock w Němcach

  20:00 Wosebite dožiwjenske wodźenje po Kamjencu – zetkanje při Klóšterskich wrotach

  21:00 Openairkino na Koklic statoku w Chrósćicach

Sobotu 24. a 25.6.  Akcija wuměłstwowy bus w Budyskim wokrjesu, mjez druhim tež w klóštrje Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje

   46. jěchanski a skakanski turněr w Kulowje

  9:00 Swjedźeń při starym młynje w Hornjej Hórce

  10:00 Lětni swjedźeń na Ćišćanskim statoku

  19:00 Dźiwadło z Běłowodźanskej kabaretnej skupinu „Die Lutken“ na Trjebinskim Šusterec statoku

  19:00 Lětnja nóc we Wochožanskim parku błudźenkow

  20:00 Kulturne lěćo w Małowjelkowskej sotrowni

  21:00 Janski woheń z čitanjom na Njeswačanskim rybarskim dworje

Njedźelu 25.6. 10:00 Dožiwjenje jantar – wodźenje po Hórnikečanskej energijowej fabrice

  13:00 Janske jěchanje w Kózłem

  14:00 Rejwanski čaj w Małowjelkowskej sotrowni

  15:00 Njedźelny koncert w Bartskim šulskim parku

  20:00 Kulturne lěćo w Małowjelkowskej sotrowni

Póndźelu 26.6. 10:00 Prózdninski program z Budyskim klankodźiwa­dłom w Slepjanskim SKC

Protyka (16.06.17)

Protyka (02.06.17)

Protyka (26.05.17)

Protyka (19.05.17)

štwórtk, 22 junija 2017 14:00

22.6.2017–28.6.2017 Budyski filmowy palast: Transformers – The Last Knight w 3 D: wšědnje 14:00 (nimo štw), 16:15 a 19:30 | pj a so 22:45 Gregs Tagebuch – Böse Falle: wšědnje 17:15 Bob der Baumeister – Das Mega-Team: wšědnje 14:30 (nimo štw) | wu a srj 10:30 | nj, wu a srj 12:45 Wonder Woman: pj 16:30 | štw a pó 17:00 Wonder Woman w 3 D: wšědnje 19:45 (nimo srj) | pj a so 22:45 Baywatch: wšědnje 14:30 (nimo štw), 17:15 (nimo štw a pó) a 20:00 | pj a so 22:30 Winnetous Sohn: wu a srj 10:00 Girls’ Night Out: srj 19:45 Pirates of the Caribbean: Salazars Rache: wšědnje 16:30 (nimo pj a pó) a 19:45 (nimo pó) | pj a so 22:30 The Boss Baby: nj, wu a srj 12:30 Überflieger – Kleine Vögel, großes Geklapper: wšědnje 14:15 (nimo štw)wu a srj 10:15 | nj, wu a srj 12:15 Hanni & Nanni – Mehr als beste Freunde: wu a srj 10:15 | nj, wu a srj 12:15

Kino-ekstra: Lommbock: pó 17:15 a 20:15

Do kina (15.06.17)

Do kina (08.06.17)

Do kina (01.06.17)

Do kina (24.05.17)

pjatk, 23 junija 2017 14:00

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Folklorny festiwal „Łužica 2017“ – live z Chrósćic

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Gerat Wornar)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo folklornym festiwalu w Chrósćicach a komentar „Tak ja to widźu“

13:00 Serbske młodźinske wusyłanja w radiju

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Katharina Köhlerowa)

po tym zbožopřeća 

Rozhłós (16.06.17)

Rozhłós (02.06.17)

Rozhłós (26.05.17)

Rozhłós (24.05.17)

pjatk, 16 junija 2017 14:00
Choćebuz (SN). W meji pobychu redaktorojo delnjoserbskeho telewizijneho magacina Łužyca na 62. FUEN-kongresu pola madźarskeje narodneje mjeńšiny w Rumunskej. Što su tam filmowcy dožiwili, móža sej přihladowarjo jutře w 13.30 hodź. w telewiziji sćelaka RBB wobhladać. Nimo toho předstaja w magacinje 26lětneho přichodneho jurista Wylema Janhoefera, kiž je njedawno zastojnstwo zastupowaceho předsydy Domowiny přewzał. W pućowanskej rubrice wotkryja filmowcy serbske slědy w Nowej Niwje. Po pokiwach rozmysluje domownik Šybalik wo narodnych mjeńšinach a jich mocy.

Wo SLA we Wuhladku

Skónčnje wěstota

Magacin „Łužyca“

Domowina a sejm

pjatk, 23 junija 2017 14:00
Dźensa bě w Sakskej posledni šulski dźeń. To sydaja znamki, kotrež dóstachu tež dźěći 4. lětnika Slepjanskeje zakładneje šule. Wone tele kubłanišćo zdobom wopušća a podadźa so spočatk awgusta na dalewjeduce šule. Za rjadowniski wobraz k dopomnjeću tuž wšitcy hišće raz wjesele hladachu, štož wězo ćežko njebě. Wšako su prózdniny. Foto: Joachim Rjela

Po tym zo je Němsko-Serbske ludowe dźiwadło swoju inscenaciju ...

Na slědy reformacije běchu so wčera šulerki a šulerjo 8. lětnika ...

Pjatk9.6. do 11.6.Wjesny swjedźeń w Konjecach a ŠunowjeSobotu10.6. ...

Array (09.06.17)

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Lětuši 12. mjezynarodny folklorny festwial "Łužica 2017" je zahajeny. Wčera so skupiny we wobłuku swjedźenskeho ćaha po Budyšinje kaž tež na zahajenskim programje předtsajichu. Tule namakaće někotre impresije wo zahajenju festiwala. Fota: SN/Maćij Bu