pjatk, 19 meje 2017 14:00

Mejski swjedźeń z Horjanami

Šešow. Na Hórce w Šešowje wotměje so jutře, 20. meje, wot 15 hodź. mejski swjedźeń. Dujerska kapała Horjany hosćom zahudźi. W 19 hodź. přizamknu so reje z diskoteku. Za dźěći změja tam skakanski hród.

Wobkuzłaca klasika

Smochćicy. Přez lěta přewjeduje orchester SLA w Hornjej a Delnjej Łužicy koncertny rjad „Wobkuzłaca klasika“. Po zwučenym wašnju prezentuja hudźbnicy jutře w Smochčanskim Domje biskopa Bena pod hóstnym dirigentom Andréjom Georgijom serbske, němske a mjezynarodne kruchi. Koncert z miniaturami za smyčkowy orchester Detlefa Kobjele započnje so w 19.30 hodź.

Koncert z Lipjanami

Pančicy-Kukow. Chór Lipa přeproša zhromadnje z Křesćansko-socialnym kubłanskim skutkom na nalětni koncert, kotryž budźe njedźelu, 21. meje, w 15.30 hodź. na zahrodźe zežiwjenskeho a zeloweho centruma w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje. Pisany program k 110. róčnicy chóra wuhotuja spěwarki a spěwarjo z Lipjanskej dźěćinu a z dujerskej kapału Horjany.

Wodźenje z Janom Malinkom

Protyka (19.05.17)

Rozhłós (19.05.17)

Do kina (18.05.17)

Pokiwaj (17.05.17)

pjatk, 19 meje 2017 14:00

Pjatk 19. do 21. 5.  Wjesny swjedźeń w Němcach

  19:00 Hłowna a wólbna zhromadźizna Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow w Židźinom

  19:00 Přednošk dr. Pětša Šurmana „Aktiwity Serbow w Błótach“ w Slopišćanskim domje biosferoweho rezerwata

  19:00 Čitanje z Joewom Schäferom na Minakałskim hrodźe

  19:00 Rakečanska Serbska bjesada na Dubiču

Sobotu 20. a 21. 5.  Wustajeńca kaktusow pod hołym njebjom w Grodku (9 do 17 hodź.)

  9:00 Zhromadny dźeń za 4. a 5. lětniki we Worklečanskim Don Boskowym domje

  9:15 Wukubłanske wiki w Lubijskim zarjadowanskim parku

  15:00 Mejemjetanje z programom kapały Horjany w Šešowje

  17:00 Mejemjetanje we Wotrowje

  18:00 Pólski mejski swjedźeń w Budyskim Kamjentnym domje

  19:30 Koncert SLA „Wobkuzłaca klasika“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Njedźelu 21.5. 9:00 Firmowanje w Ralbicach

  9:00 Kołojězba konjacych zapřahow a dźěćacy swjedźeń na Ramnowskim hrodźe

  10:00 Mjezynarodny muzejowy dźeń w Budyskim Serbskim muzeju

  13:00 Muzejowy dźeń w Njeswačidle

  15:00 Mejemjetanje w Smječkecach

  15:00 Wodźenje z Janom Malinkom po wosebitej wustajeńcy w Budyskim Serbskim muzeju

Protyka (12.05.17)

Protyka (05.05.17)

Protyka (28.04.17)

Protyka (21.04.17)

štwórtk, 18 meje 2017 14:00

18.5.2017–24.5.2017 Budyski filmowy palast: Alien – Covenant: wšědnje 17:00 (nimo pó) a 19:45 (nimo pó) | pó 17:15 a 20:00 | pj, so a srj 22:15 Fluch der Karibik 5 w 3 D: srj 19:30 a 22:30 Hanni & Nanni: nj 14:30 Grease Sing-A-Long: srj 19:45 King Arthur – Legend of the Sword w 3 D: wšědnje 16:30 a 19:30 (nimo srj) | pj, so a srj 22:15 Überflieger – Kleine Vögel, großes Geklapper: wšědnje 15:00 pj, so, nj a pó 15:00 | wu 14:30 Guardians of the Galaxy: wšědnje 14:30 (nimo štw a srj) a 17:15 (nimo pó) Get Out: štw 20:00 | pj, so a srj 22:30 Guardians of the Galaxy w 3 D: wšědnje 19:30 (nimo wu a srj) | pj a so 22:15 The Boss Baby: wšědnje 17:00 | pj a wu 14:30 Fast & Furious 8: wšědnje 20:00 (nimo štw a pó) Abgang mit Stil: nj 12:30 | so 14:30 Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf: wšědnje 14:30 (nimo štw a srj) | nj 12:30 Die Schöne und das Biest w 3 D: nj 12:30 Conni & Co. 2 – Das Geheimnis des T-Rex: nj 12:30

Kino-ekstra: Der glücklichste Tag im Leben des Olli Mäki: pó 14:30, 17:15 a 20:15

Do kina (11.05.17)

Do kina (04.05.17)

Do kina (27.04.17)

Do kina (20.04.17)

pjatk, 19 meje 2017 14:00

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo kongresu FUEN

11:20 Šula za serbsku rěč a kulturu

11:45 CD Jana Pawoła Nagela

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo delnjoserbskej koparskej wubrance

13:00 CD Jana Pawoła Nagela

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (12.05.17)

Rozhłós (05.05.17)

Rozhłós (28.04.17)

Rozhłós (21.04.17)

pjatk, 05 meje 2017 14:00
Po tym zo je nowy wobsedźer brunicowych jamow we Łužicy LEAG swoje plany wozjewił, maja potrjecheni w regionje wokoło Slepoho skónčnje wěstotu. Dźesać lět dołho njejsu wědźeli, hač dyrbja so brunicy dla přesydlić abo nic. Bórze chce so LEAG z něhdźe 200 wobydlerjemi zetkać, kiž maja so přesydlić. Tola kak začuwaja ludźo w regionje wonu nowu situaciju? Čuja so skónčnje wolóženi? Na to­ dóstanu přihladowarjo Wuhladka jutře­, 6. meje, w 11.45 hodź. w telewiziji MDR wotmołwu. Dalša tema magacina je přebytk Křesćana Zahrodnika z Chrósćic w Kölnskej uniklinice, zo by druhemu čłowjekej ze swojim mozowcom žiwjenje wuchował.

Magacin „Łužyca“

Domowina a sejm

Quo vadis Domowina?

Bliski rozsud

wutora, 09 meje 2017 14:00
Kamjenc. W kěrchowskej kapałce swj. Justa­ při Kinsporskej dróze w Kamjencu wotměje so jutře, srjedu, w 17 hodź. wopomnjenska­ nutrnosć za zemrěte přezahe narodźene dźěći. Na to přeproša Kamjenska chorownja maltezow swj. Jana­ staršich zemrětych dźěći,­ přiwuznych a dalšich zajimcow.

Jutře, sobotu, 6. meje, předstaji Němsko-Serbske ludowe dźiwadło ...

Znata spěwarka kaž słódne wino

„Serbske jutry“ dwójce zaklinča

Mnohich zajimcow je wčera wosebity poskitk Kamjenskeje měšćanskeje ...

nawěšk

  • Srjedu, 3. meje 2017, wotmě redakcija Serbskich Nowin na žurli Konječanskeho towarstwoweho domu "Delany" diskusijny forum na temu "Wjelk – žohnowanje abo kwakla". Něšto wjac hač 40 ludźi bě so na nim wobdźěliło. Tule namakaće někotre fotowe impresije