wutora, 28. měrca 2017

Wo šerjenju na kofeju

Budyšin. Tež lětsa organizuje Budyski Serbski muzej za swojich wopytowarjow kwartalnje „Kofej w třoch“. Prěnje tajke lětuše zetkanje wotměje so jutře, srjedu, w 15 hodź. w Serbskim muzeju. Sobudźěłaćer za muzejowu pedagogiku a zjawnostne dźěło Měrćin Brycka přednošuje wo Budyskim šerjenju z lěta 1684 a kak so wo nim we wšelakich chronikach rozprawja. Wobdźělenje płaći dwaj euraj přidatnje k zastupej. Zajimcy njech so při kasy přizjewja.

Akademija wo ludowej reji

Budyšin. Přichodne zarjadowanje Maćičneje akademije budźe štwórtk, 30. měrca, w 19.30 hodź. w Budyskim „Wjelbiku“. Tam přednošuje wědomostna sobudźěłaćerka Serbskeho instituta dr. Theresa Jacobsowa na temu „Serbska ludowa reja – imaterielne kulturne herbstwo“. Přednošk budźe w serbskej rěči, zastup je darmotny.

Warić z pyšnym kobołkom

pjatk, 24. měrca 2017

Pjatk 24.3. 18:00 Rozmołwa w Budyskim hosćencu „Zum Echten“ wo přichodźe Koła serbskich spisowaćelow

  19:30 Zhromadźizna Ralbičanskeho hońtwjerskeho drustwa w Ralbičanskim sportowym domje

Sobotu 25.3. a 26.3.  Jutrowne wiki we Wojerowskej Łužiskej hali

  9:00 Hłowna zhromadźizna Domowiny we Wojerecach

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow w Dešnjanskim domizniskim muzeju

  15:00 Debjenje jutrownych jejkow w Slepjanskim SKC

  17:00 Wotewrjenje ponowjeneje Worklečanskeje sportoweje hale

  19:30 Předstajenje inscenacije „Za brězami“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

  20:00 Kamjenska kapała Topas hraje w bowlingowym centeru Lessingoweho města

Njedźelu 26.3. 10:00 Jutrowne wiki w Drjowkowskej Serbskej tkalčerni

  11:00 Dźeń wotewrjenych duri w ponowjenej Worklečanskej sportowni

  11:15 Přednošk „Luther a reformacija w literaturje“ na Wojerowskim hrodźe

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  15:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“ w Budyskim Serbskim muzeju

  16:00 Čitanje z Křesćanom Krawcom w Pěskečanskim sportowym domje

štwórtk, 23. měrca 2017

23.3.2017–29.3.2017 Budyski filmowy palast: Life wšědnje 18:15 a 20:30 | pj a so 22:45 Power Rangers: wšědnje 14:30 (nimo štw), 17:15 a 20:00 The Boss Baby w 3 D: nj 15:00 Kong – Skull Island w 3 D: pj, nj, wu a srj 19:45 | so 17:00 a 22:30 Die Schöne und das Biest w 3 D: wšědnje 14:15 (nimo štw a srj), 17:00 (nimo srj) a 20:00 (nimo štw a pj) | srj 14:45 a 17:15 | štw a pj 19:45 | pj 22:30 | so 22:45 La La Land: pj 15:45 Logan – The Wolverine: pj a so 22:30 Fifty Shades of Grey: wšědnje 17:00 (nimo so a pó) | so 19:45 Bibi & Tina: so 12:00 | pj a srj 14:30 | štw, so, nj a srj 16:00 Kundschafter des Friedens: pj 13:45 | wu 16:15 Mein Blind Date mit dem Leben: pó 16:00 Vaiana: nj 12:00 | so a wu 14:30 The LEGO Batman Movie: so, nj, wu a srj 13:34 Bob, der Streuner: pó 13:45 Sing: nj 12:15 Wendy: nj 12:00

Kino-ekstra: Gemeinsam wohnt man besser:­ pó 14:30, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Life wšědnje 17:25 a 19:45 | pj 22:30 | so 22:25 The Boss Baby: nj 15:45 Die Schöne und das Biest w 3 D: wšědnje 15:10, 17:15 (nimo štw) a 20:00 (nimo štw) | štw 17:35 a 20:15 | pj 22:15 | so 22:30 Die Schöne und das Biest: wšědnje 14:50 (nimo štw) a 17:30 (nimo štw a srj) | štw 14:15 a 16:55 Frühstück bei Monsieur Henri: srj 10:00 Madame Christine & ihre unerwarteten Gäste: srj 17:30 Die Häschenschule: wšědnje 15:45 | so 12:05 | nj 12:15 Kong – Skull Island w 3 D: wšědnje 17:50 a 20:10 Kong – Skull Island:­ pj a so 22:40 Logan – The Wolverine: pj a so 22:35 Bibi & Tina: wšědnje 15:20 | pj a so 12:40 Fifty Shades of Grey: pj, pó, wu a srj 19:45 | nj 20:05 The LEGO Batman Movie: so a nj 13:00

pjatk, 24. měrca 2017

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo wotewrjenju Worklečanskeje sportoweje hale

11:20 Z hłowneje a wólbneje zhromadźizny Domowiny

11:50 Nowa wustajeńca „Serbja a reformacija“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo hłownej a wólbnej zhromadźiznje Domowiny

13:00 Portret: Jill-Francis Ketlicojc

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Adelheid Dawmowa)

po tym zbožopřeća 

pjatk, 03. měrca 2017
Budyšin (SN). Dokal powjedźe puć Domowiny? Za sobotu, 25. měrc, zwoła zwjazkowe předsydstwo swojich čłonow na hłownu zhromadźiznu do Wojerec. Na njej ma so nimo předsydy třěšneho zwjazka tež nowe zwjazkowe předsydstwo wuzwolić. Hižo do wólbow je jasne: Tež w swojich gremijach steji Domowina před generaciskej změnu. Tejle temje wěnuje so telewizijny magacin Wuhladko w swojim wusyłanju jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR. Nimo toho rozprawjeja wo Kulowskich žonjacych póstnicach, wo zakazu Domowiny před 80 lětami a wo serbskim drastowym wobchodźe w Róžeńće.

pjatk, 24. měrca 2017
Hodźinu mjenje změje nóc wot soboty na njedźelu, dokelž započnje so lětni čas. Stajnje posledni kónc tydźenja w měrcu so časniki njedźelu w 2 hodź. wo hodźinu doprědka staja. Foto: SN/Maćij Bulank

nawěšk

  • 25. měrca 2017 wotmě so na Wojerowskej žurli Wuchodosakskeje lutowarnje 18.  hłowna a zdobom wólbna zhromadźizna Domowiny. Tule namakaće někotre worbrazowe impresije ze zhromadźizny. Fota: SN/Maćij Bulank
Am 25. März 2017 fand auf dem Saal der Ostsäc