srjeda, 19 julija 2017 14:00

Tel Aviv (dpa/K/SN). Dalše njeměry blisko Temploweje hory w Jerusalemje su sej dźensa 14 zranjenych Palestinjanow žadali. Tež policistaj poćerpještaj zranjenja. Palestinjan, trjecheny wot woclanych, z gumijom wobdatych kulkow, je ćežko zranjeny, rozprawja Palestinski čerwjeny křiž. Strona Fatah prezidenta Palestinjanow Mahmuda Abbasa je na ludnosć apelowała, přewjesć dźensa „dźeń hněwa“. Hamas a Dźihad stej to­horunja k protestam namołwiłoj.

Žada sej wjace respekta

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier je sej po namócnosćach w Hamburgu w zwisku z wjerškowym zetkanjom G 20 wjace respekta před policiju žadał. „Někotři su respekt před statnymi institucijemi, kaž na přikład před policiju, wočiwidnje zhubili“, rjekny wón nowinarjam. Zdobom warnowaše před alarmizmom: „Demokratija w Němskej njeje wohrožena, najebać krawale.“ Podawki w Hamburgu su jemu dopokaz, zo je stat jednanjakmany.

Wulkopósłanc USA powołany

Britiski princ William, jeho mandźelska Kate kaž tež dźěsći ...

Turkowska znowa raznje kritizowana

„Małoruska“ nowy stat na wuchodźe?

Z eura zbywaja jenož 45,4 centy

wutora, 18 julija 2017 14:00

Köln (B/SN). K smjerći kardinala Joachima Meisnera pisa předsyda Němskeje biskopskeje konferency, kardinal Reinhard Marx, mjez druhim: „Z jeho smjerću zhubi cyrkej w Němskej wěriweho katolika, kiž je hač do kónca swoju poziciju zaběrał, je stał k swojim přeswědčenjam a je mnohe lěta swoju wědu a swoje kompetency katolskej cyrkwi wěnował. Je zmužity wojowar był.“ Njeboćički je woporliwje katolsku cyrkej w dźělenej Němskej sobu tworił. Wosebje w NDR, hdźež běše swjećacy biskop w Erfurće a po tym biskop w Berlinje, chcyše wón katolikow ke Chrystusej wjesć. A jako předsyda biskopskeje konferency móžeše wjele wuskutkować, stajnje z wotstawkom k mócnarjam, dokelž bě jemu swoboda wěry to najwažniše.

Benediktinojo z nowym nawodu

Rom (B/SN). Abt Gregory Polan z USA je nowy primas benediktinow. Wuzwoleny bu wón za naslědnika Němca Notkera Wolfa, kiž bě zastojnstwo po 16 lětach złožił. Abtowy primas je najwyši reprezentant wšitkich 22 000 benediktinow a benediktinkow swěta.

Cyrkej kritizuje CSU

Rozdźěle njezamjelčeć

Dźěći na kromje smjerće

Mjenje pjenjez za hudźbu

We wěrje so derje čuje

pjatk, 14 julija 2017 14:00

Praha (ČŽ/K/SN). Połoženje do wólbow čěskeho sejma w oktobru njeje so minjeny měsac wulce změniło, wuchadźa z woprašowanja agentury STEM. Hibanje ANO něhdyšeho financneho ministra Andreja Babiša steji z 32,9 procentami dale samotnje na čole. Z njecyłej połojcu, dokładnje 14,3 procentami, sćěhuja komunisća na druhim městnje, polěpšiwši so porno meji wo 1,6 dypkow. ČSSD premiera Bohuslava Sobotki je po měsacach stajneho spadowanja z reakcije na zapletki ekspředsydy Sobotki přećiwo Babišej prěni raz zaso porostła a přińdźe z plusom 1,9 dypkow na 9,1 procent, zwostawajo wšak dale za KSČM. Porno tomu njemóža wobydlerscy demokraća spad zadźeržeć – porno róžownikej je ODS z 9,6 procentow zjěła na 9,1 procent. Do sejma zaćahnyłoj byštej hišće KDU-ČSL a TOP 09, dóstawši 6,7 resp. 6,2 procentaj.

Słowakski dźenik SME wo sćěhach tajkeho wuslědka měni: „Demokratiske strony w Čěskej njezměja so po přichodnych wólbach lochko. Dwě móžnosći so jim skićitej – pak so swojeho programa wzdać a přećiwo ANO Andreja Babiša koalěrować,­ abo z nim hromadźe dźěłać.“

Praha a Waršawa so wobaratej

Wšelakorosć dopokazana

Wěriwosć Čechow wuwzaće

Kairo ma pomhać

pjatk, 29 apryla 2016 14:00

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

Łužica (28.04.16)

Łužica (27.04.16)

Łužica (26.04.16)

Łužica (25.04.16)

srjeda, 19 julija 2017 14:00

Tři měsacy stare hojo je pos w Americe z morja wuchował. Golden Retriever z mjenom Storm bě so w přistawje Jefferson Harbor w Long Island pola New Yorka kupał. Nadobo wuhlada wón zabłudźene sornjatko w morju. Bjez wahanja je Storm za šiju hrabny a na pobrjóh donjese. Widejo wo akciji, wot Marka Freeleyja w interneće wozjewjeny, su sej mjeztym statysacy wobhladali. Hojeću, kotrež dowjezechu do zwěrjatownje, so mjeztym zaso derje dźe.

Na wšě 400 konopjowych rostlin je biologa w ruskim měsće Togliatti w swojim bydlenju plahował. Rostliny stejachu samo na přetwarjenym łožu a w kamorach. We wjelbiku namakachu zastojnicy nimo toho sydom kilogramow marihuany w hódnoće wjace hač 2,5 milionow rublow (něhdźe 36 000 eurow). Policija biologu-plahowarja konopje zaja.

To a tamne (18.07.17)

To a tamne (17.07.17)

To a tamne (14.07.17)

To a tamne (13.07.17)

pjatk, 14 julija 2017 14:00
Stanisław Nawka

Po dnjach a nocach ryzy anarchije zašły tydźeń w Hamburgu so prašam, hač dyrbimy sej tajke něšto lubić dać. Kóždy, kotrehož minjene dny zetkach, bě šokowany a němy. Za měrliwy protest ma kóždy zrozumjenje, nic pak za namóc.

Hač ma wjeršk G 20 dźensa hišće zmysł, abo hač dyrbi so wón we wulkoměsće wotměć, stej cyle hinašej prašeni. Mi dźe wo surowe wokomiki wosrjedź demokratiskeho žiwjenja we wulkoměsće. Kóždy Hamburgčan wě, zo je swět w hrodźišćowej štwórći (Schanzenviertel) jako multikulti-dźělu hinaši. W tamnišej Čerwjenej florje su předewšěm awtonomni lěwicarjo žiwi. Wot 1989 knježi tam namóc, kóžde lěto znowa, nic hakle wotnětka. Jako Wotrowčan wšak wěm, za čo móžeš hrodźišćo wužiwać – ale tež znjewužiwać.

Njech je kóždy žiwy, kaž chce, a mysli, štož chce. Přiwšěm so prašam, kak žałostnje su lěwicarjo za čas socializma na přikład w NDR hinak myslacych přesćěhowali a chłostali. Nětko aktiwny awtonomny prud swobodu znjewužiwa za helske skutki a nječłowjeske zadźerženje – podobnje prawicarjam a druhim hooliganam z Němskeje a Europy. Njewidźu rozdźěla.

Mozaikowe kamuški

Hoberski to nadawk

Z dobrej wolu tójšto móžno

Praksa a teorija – dwaj poraj čriji

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • XXII. mjezynarodny folklorny festiwal “Łužica 2017” je nimo. Dopomnjenki a rjane wokomiki pak wostanu. Najlěpje zapopadnješ je w fotografiji. Tole su mjez druhim Bianka Šeferowa, Feliks Haza, Maćij Bulank a Janek Wowčer  za redakciju SERBSKICH NOWIN

nowostki LND