Póstej tysacy krónow wulišćił

pjatk, 19. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

PADUSTWO, kajkež sej je čłowjek njewšědniše a zdobom chrobliše njemóže předstajić, sta so spočatk tohole tydźenja w Ježovje, wsy z něšto wjace hač 700 wobydlerjemi­ na južnej Morawje njedaloko Hodonína. Njeskutk je dźě wam hotowa „köpenikiada“, móže dźě so bjeze wšeho runać wonemu znatemu „hauptmannskemu“ dyrdomdejej sławno-njesławneho Friedricha Wilhelma Voigta lěta 1906 w stolicy Němskeho kejžorstwa. Ježovski skućićel je, wudawajo so za po­licista, w městnej wotnožce Čěskeho pósta­ sej „wobstarał“ króny po dźesaći­tysacach.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Lětuši 12. mjezynarodny folklorny festwial "Łužica 2017" je zahajeny. Wčera so skupiny we wobłuku swjedźenskeho ćaha po Budyšinje kaž tež na zahajenskim programje předtsajichu. Tule namakaće někotre impresije wo zahajenju festiwala. Fota: SN/Maćij Bu