Serbski ludowy ansambl je jeho doma

pjatk, 20. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Tobias Rucha ze Zdźěrje dźěła jako inspicient Serbskeho ludoweho ansambla, hdźež rady tež delegacije a dźěćace a młodźinske skupiny po domje SLA wodźi. Foto: Alfons Wićaz Tobias Rucha ze Zdźěrje dźěła jako inspicient Serbskeho ludoweho ansambla, hdźež rady tež delegacije a dźěćace a młodźinske skupiny po domje SLA wodźi. Foto: Alfons Wićaz

Zdźěrjan Tobias Rucha Stara so za jewišćom wo prawy programowy wotběh

Zetkam jeho na žurli Serbskeho ludoweho ansambla w Budyšinje. Hromadźe z koleginu Kristinu Neradowej sćěhuje 51lětny Tobias Rucha probu za dohodowny program „Patoržica so bliži“. Chór SLA zwučuje runje z komornym orchestrom pod nawodom Dietera Kempy spěw „Přadła je Marja“. Na generalce dźiwa dirigent hišće raz na wšě móžne maličkosće, zo bychu chórisća a hudźbnicy pěseń wuměłsce korektnje přednjesli. Inspicient a čłon KBB – wuměłstwoweho zawodneho běrowa SLA – wobkedźbuje programowy wotběh a pisa sej wšelake noticy, na čož ma pozdźišo za jewišćom dźiwać a kedźbować.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Lětuši 12. mjezynarodny folklorny festwial "Łužica 2017" je zahajeny. Wčera so skupiny we wobłuku swjedźenskeho ćaha po Budyšinje kaž tež na zahajenskim programje předtsajichu. Tule namakaće někotre impresije wo zahajenju festiwala. Fota: SN/Maćij Bu