„Dyrbimy dale sylny reprezentant być“

pjatk, 19. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Dźěl noweho předsydstwa ZSW z Janom Cyžom, předsydu Janom Bělkom, Jěwu-Marju Čornakec a Michałom Cyžom Dźěl noweho předsydstwa ZSW z Janom Cyžom, předsydu Janom Bělkom, Jěwu-Marju Čornakec a Michałom Cyžom

Rozmołwa z nowowuzwolenym předsydu Zwjazka serbskich wuměłcow

Po tym zo njebu na hłownej a wólbnej zhromadźiznje Zwjazka serbskich wuměłcow loni w nowembrje pobrachowacych kandidatow dla nowe předsydstwo wuzwolene, činjachu to 28. apryla w Budyšinje z wuspěchom. Hudźbnik Jan Bělk bu za noweho předsydu ZSW wuzwoleny. Alfons Wićaz je so z nim rozmołwjał.

Što je Was pohnuło za tule čestnohamtsku funkciju kandidować?

J. Bělk: Sym hižo lětdźesatki z čłonom ZSW. W NDRskim času njebě lochko so do tohole zwjazka dóstać. Tohodla je to za mnje někak logiske, zo so nětko intensiwnje angažuju, dalokož mi mocy do­sahaja. Mi to wulke wjeselo wobradźa. A myslu sej, zo móžu z nazhonjenjemi, kotrež sym sej jako čłon Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny a w jeho kul­turnym wuběrku nazběrał, tež dźěło ZSW wopłodźić.

Sće so zawěsće zwjeselił, zo sće nimale wšitke hłosy přitomnych na wólbnej zhromadźiznje dóstał.

J. Bělk: Haj, to trjechi. Nastupajo stare prajidmo, „Čim wjace činiš, ćim wjace móžeš tež wopačneho činić, ćim wjace tež ludźo kritizuja!“ je tole jara dobry wuslědk­.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Jan Bělk předsyduje nětko Zwjazkej serbskich wuměłcow. Foto: Alfons Wićaz
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Lětuši 12. mjezynarodny folklorny festwial "Łužica 2017" je zahajeny. Wčera so skupiny we wobłuku swjedźenskeho ćaha po Budyšinje kaž tež na zahajenskim programje předtsajichu. Tule namakaće někotre impresije wo zahajenju festiwala. Fota: SN/Maćij Bu