Wotkryće centruma zahajene

štwórtk, 20. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Slepjanska gmejna trafowu staciju z kranom nastajić dała

Slepo (AK/SN). Slepjanska gmejna so dale­ wo twar němsko-serbskeho šulskeho centruma prócuje. Z wotkrywanskimi dźěłami su 30. měrca započeli. Tole podšmórny Steffen Seidlich, nawoda zarjada za planowanje, twarjenje a hórnistwo Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa njedawno na zjawnym posedźenju gmejnskeje rady.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Lětuši 12. mjezynarodny folklorny festwial "Łužica 2017" je zahajeny. Wčera so skupiny we wobłuku swjedźenskeho ćaha po Budyšinje kaž tež na zahajenskim programje předtsajichu. Tule namakaće někotre impresije wo zahajenju festiwala. Fota: SN/Maćij Bu