Kóždy procent je přewjele

pjatk, 19. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Přijězd ke „Chróšćan kołćej“ chcedźa w prózdninach přetwarić

Chrósćicy (SN/MWj). Nowa pěstowarnja „Chróšćan kołć“ bě wčera znowa jedna z hłownych temow na posedźenju Chróšćanskeje gmejnskeje rady. Předewšěm nahłeho přijězda dla, kotryž je tuchwilu za­wrjeny, je minjene měsacy hižo k wjele diskusijam dóšło. Nětko ma so tón tak přetwarić, zo skłonina dźesać procentow njepřekroči. Nimo toho zwuža přijězd na šěrokosć 3,5 metrow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Lětuši 12. mjezynarodny folklorny festwial "Łužica 2017" je zahajeny. Wčera so skupiny we wobłuku swjedźenskeho ćaha po Budyšinje kaž tež na zahajenskim programje předtsajichu. Tule namakaće někotre impresije wo zahajenju festiwala. Fota: SN/Maćij Bu