Ponowjeja pućej

pjatk, 19. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Rakecy (JK/SN). Gmejnska rada přepoda na swojim zašłym posedźenju nadawki za planowanje ponowjenja Žorawskeho puća w Psowjach kaž tež Jitkowskeho puća na Rakečanskej přemysłowej ležow­nosći. Wo wobaj projektaj stara so Bu­dyski planowanski běrow Exner & Schramm. Tónle běrow je za gmejnu hižo­ w dobrej kwaliće dźěłał a znaje gmejnske kaž tež ležownostne wobstejnosće, wopodstatni wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) rozsud.

Herrmann Lotze w srjedźišću

Budyšin. Składnostnje 200. narodnin w Budyšinje rodźeneho filozofa Rudolfa Hermanna Lotzy pokazuje Budyski měšćanski muzej wot dźensnišeho wosebitu wustajeńcu. Jutře a njedźelu wotměje so tam zjawne wuradźowanje wědomostnikow, w kotrehož srjedźišću steja myslenje a skutkowanje Lotzy kaž tež jeho wuznam za přitomnosć.

Wjelk na kromje města

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Lětuši 12. mjezynarodny folklorny festwial "Łužica 2017" je zahajeny. Wčera so skupiny we wobłuku swjedźenskeho ćaha po Budyšinje kaž tež na zahajenskim programje předtsajichu. Tule namakaće někotre impresije wo zahajenju festiwala. Fota: SN/Maćij Bu