Basketballisća SGB pjate městno w sakskim krajnym finalu docpěli

štwórtk, 16. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
W sakskim krajnym basketballowym finalu wobsadźichu hólcy Serbskeho gymnazija Budyšin w starobnej skupinje II (9. do 11. lětnik) we wurisanju „Młodźina trenuje za olympiju“ w Kamjenicy 5. městno. Wotlěwa su to Pětr Dźisławk, Paul-Georg Gallwas, Feliks Cyž, Jan Šołta, Egon Hübner a Feliks Winar ze sportowym wučerjom Měrkom Korjeńkom (srjedźa).  Foto: Měrko Korjeńk W sakskim krajnym basketballowym finalu wobsadźichu hólcy Serbskeho gymnazija Budyšin w starobnej skupinje II (9. do 11. lětnik) we wurisanju „Młodźina trenuje za olympiju“ w Kamjenicy 5. městno. Wotlěwa su to Pětr Dźisławk, Paul-Georg Gallwas, Feliks Cyž, Jan Šołta, Egon Hübner a Feliks Winar ze sportowym wučerjom Měrkom Korjeńkom (srjedźa). Foto: Měrko Korjeńk

Basketballisća Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) docpěchu w sakskim finalu starobneje skupiny II – 9. do 11. lětnik – wurisanja „Młodźina trenuje za olympiju“ w Kamjenicy 5. městno.

Po suwerenym dobyću regionalneho finala w Radworju w nowembrje 2016 (SN rozprawjachu), dojědźe sej minjenu srjedu šěsć basketballistow SGB na krajne finale do Kamjenicy. Před lětom běchu so ze 6. městnom wróćili, tydźenja wuskoči za hrajerjow wokoło kapitana Pětra Dźisławka pjate městno.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND