Serbska hudźba njeparujomna na hudźbnych dnjach

štwórtk, 20. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Nuznych twarskich naprawow na hrodźe dla dyrbja wosom z dohromady dwanaće koncertow lětušich 52. Wojerowskich hudźbnych dnjow krótkodobnje na druhim městnje wotměć. Alternatiwje stej Łužiska hala a Janska cyrkej. „Dobra powěsć je, zo žane problemy njejsu a zo wšitko derje zarjadujemy“, podšmórny projektowa nawodnica Carmen Hoffmann wčera na předstajenju programa hudźbneho festiwala, wotměwaceho so wot 23. apryla do 14. meje. 1 700 zastupnych lisćikow je hižo pře­datych.

Krótkodobnje informowachu organizatorojo wopytowarjow z listom wo změnach. Na dnju zarjadowanja steja małobusy k dispoziciji. Wone móža wopy­towarjow, kotřiž ničo wo změnach njewědźa, wot hroda k nowemu městnu předstajenja wozyć. Wjerškaj hudźbnych dnjow stej 27. apryla program „Anima Italiana – italska duša“ z Alessijom Bi­dolijom (wiolina) a Brunom Caninom (klawěr) a 1. meje cellowy koncert z Hollywoodskimi filmowymi hudźbami kwarteta „The Quatrocelli Scenes“.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND