Nowa wěra po Europje so rozšěriła

pjatk, 26. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Reformatora Martina Luthera běchu Serbja k 400. narodninam 10. nowembra 1883 na mnohostronske wašnje česćili. Njeswačanski duchowny Jurij Jakub wuda biografiju reformatora (hlej titulnu stronu z jeho wobrazom) jako čisło 74 Serbskeho ewangelsko-lutherskeho knihoweho towarstwa. 180stronsku knihu darichu tež serbskim konfirmandam. Serbske Nowiny Reformatora Martina Luthera běchu Serbja k 400. narodninam 10. nowembra 1883 na mnohostronske wašnje česćili. Njeswačanski duchowny Jurij Jakub wuda biografiju reformatora (hlej titulnu stronu z jeho wobrazom) jako čisło 74 Serbskeho ewangelsko-lutherskeho knihoweho towarstwa. 180stronsku knihu darichu tež serbskim konfirmandam. Serbske Nowiny

Serial Serbskich Nowin w jubilejnym lěće reformacije5. dźěl

Zmandźelenje duchownych bě jedna z nowosćow reformacije. Martin Luther sam je so 13. junija 1525 z bywšej knježnu Katharinu von Bora (1499–1552) woženił. Wona bě 1523 z dalšimi cistercienskami z klóštra Nimbschen pola Grimmy do Wittenberga ćeknyła. Jako mandźelska reformatora žadaše sej wyšu mzdu a zapłaćenje ­spisow swojeho muža. Wušiknje wobhospodarješe wona Lutherej přewostajene ra­­tarstwo a twarjenje bywšeho klóštra, zarjadowa w nim tež zapłaćeny přebytk za studentow.­ Jako mać staraše so tež přikładnje wo kubłanje swojich dźěći.

Ewangelski farski dom zrodźiła

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND