Widźał,słyšał, napisał (17.07.17)

póndźela, 17. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Jurij Nuk

Před štwórć lětom ze­mrě w swojim ródnym měsće Drježdźanach 91lětny Günther Büttner. Wón běše wurjadny trenar běharjow na srjedźnych a dołhich čarach. Narodźił bě so w Dorfhainje, wsy za Freitalom. Wuknył je wón najprjedy powołanje pjekarja. Wot lěta 1952 absolwowaše na nowonatwarjenej Němskej wysokej šuli za fis­kulturu jedyn z prěnich studijnych kursow. Předewšěm je so tam za běhanje zahorił a sej tón wobłuk za hłowne ćežišćo wuzwolił. Běhanje běše za njeho kralowska disciplina a, kaž sam jónu praji, „prěnjotna forma pohibowanja, při kotrejž njesměš žanu kročel wuwostajić. Běharjo dyrbja swoju wahu sami njesć.“

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND