Pokiwy (11.08.17)

pjatk, 11. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Koncertuja před cyrkwičku

Radwor. Chór Meja přeprošuje wšitkich lubowarjow serbskeje a słowjanskeje hudźby na swój lětni koncert sobotu, 12. awgusta, we 18 hodź. na zahrodu před Starej cyrkwičku w Radworju. Jako hosći su sej Mejenjo přeprosyli chór Kulowskeho Bratrowstwa. Dale dožiwja wopytowarjo Dawida Wowčerja z přećelomaj na pozawnje a Matteja Hórnika na gitarje. Koncertej přizamknjetej so bjesada a zhromadne spěwanje. Organizatorojo nadźijeja so bohateho wopyta.

Na serbski swjedźeń

Wuježk. Serbske ewangelske towarstwo přeproša znowa wšitkich Serbow a dalšich zajimcow jutře, sobotu, na lětnje pućowanje a serbski swjedźeń do Wuježka pod Čornobohom. W 13 hodź. započnje so pola Krygarjec (Wuježk čo. 31A) pućowanje na Rubježny hród. W 17 hodź. přizamknje so nutrnosć ze superintendentom Janom Malinkom na Pawlikec statoku. Wot 18 hodź. zahudźi a spěwa skupina Podka z Drježdźan.

Třeći raz filmowa nóc

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND