„Sej wuraz reformy njezasłuža“

štwórtk, 12. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Horce diskusije wo planach braniborskeho knježerstwa

Podstupim (dpa/SN). Braniborska wo­krjesna reforma zaběra tónle tydźeń tamniši krajny sejm. Wokrjesy, města a gmejny plany knježerstwa SPD a Lěwicy raznje wotpokazuja. Po słowach sobustawa zwjazka městow a gmejnow Jensa Grafa, kotryž na słyšenju w krajnym sejmje póndźelu rěčeše, měło wuměnjenje za noworjadowanje wokrjesow wobšěrne přenošowanje nadawkow krajow na komuny być. „Doniž wobšěrna funkcionalna reforma njepředleži, kotraž ma města a gmejny zesylnjeć, njeměli plany zwoprawdźeć“, wón zapósłancow krajneho sejma namołwješe.

Po naćisku braniborskeho nutřkowneho ministerstwa maja jenož hišće 400 městnow wšěch sobudźěłaćerjow kraja komunam přeńć. „Štož zwostawa, njezasłuža sej hižo wuraz reformy“, kritizuje prezident braniborskeho sejma wo­krjesow Wolfgang Blasig (SPD). W ministerstwach je zwólniwosć woteběrała, nadawki­ wotedać. Nuznje trěbne pak je zesylnjenje komunalneho samozarjad­nistwa, zwurazni jednaćel sejma wokrjesow Paul-Peter Humpert. „Z tym móhli wobydlerjam bliske rozsudy tworić.“

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND