Prěni dypk zhubili

štwórtk, 12. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

1.FC Lok Lipsk

– FC Energija Choćebuz 0:0

Zestawa hosći: Spahić – Starcew, Matuwila, Stein, Karbstein, Ziegenbein (68. Boakye), Schlüter, de Freitas, Viteritti, Zimmer, Weidlich

To bě prěnja wot dźesać partijow w hrajnej dobje 2017/2018, po kotrejž njeje mustwo FC Energija Choćebuz hrajnišćo jako dobyćer wopušćiło. Wulke mjerzanje pak nastało njebě, wšako přěhra prěni přesćěhowar BFC Dynamo doma­ z 1:2 přećiwo ZFC Meuselwitzej. Nětko ma FCE samo dźewjeć dypkow předskoka před BFC a dźesać před Lokomotiwu Lipskom. Dobyće bě pola Lipšćanskeje lokomotiwy móžne, ale Benjamin Kirsten we wrotach hosći dobre šansy Kevina Weidlicha, Malte Karbsteina a Gabriela Boakye w druhim połčasu wotwobara. W prěnim wotrězku Lok Lipsk pokaza, čehodla słuša tradiciske mustwo do načolneje skupiny regionalneje ligi sewjerowuchod. Z agresiwnym wustupowanjom měješe Energija swoje ćeže. Wulke šansy pak hosćo, kiž dyrbjachu so znowa zranjenych Strelija Mamby, Benjamina Förstera a Marcela Baude wzdać, přećiwnikej njedowolichu.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND