Wšitke „Lubiny“ do Pólskeje poručenje

wutora, 14. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Z „Lubinu“ wuznamjenjenaj buštaj na 27. Choćebuskim filmowym festiwalu mjez druhim Mirosław Haniszewski jako najwustojniši hrajer a režiserka Anna Jadowska. Pólscy filmowcy wudobychu sej sydom z dohromady pjatnaće mytow a běchu tak nanajwuspěšniši wuměłcy festiwala, kotryž so sobotu z wopytowarskim rekordom skónči.  Foto: Michael Helbig Z „Lubinu“ wuznamjenjenaj buštaj na 27. Choćebuskim filmowym festiwalu mjez druhim Mirosław Haniszewski jako najwustojniši hrajer a režiserka Anna Jadowska. Pólscy filmowcy wudobychu sej sydom z dohromady pjatnaće mytow a běchu tak nanajwuspěšniši wuměłcy festiwala, kotryž so sobotu z wopytowarskim rekordom skónči. Foto: Michael Helbig

Serbski přinošk na Choćebuskim filmowym festiwalu premjeru měł

Choćebuz (HA/SN). Najwuspěšniša ze wšěch 42 krajow, kotrež běchu na 27. festiwalu wuchodoeuropskeho filma wot 7. do 12. nowembra w Choćebuzu zastupjene, je tónraz Pólska była. Z dohromady 24 filmami wobdźěli so wona na festiwalu, a z nimi dobychu pólscy filmowcy a wuměłcy sydom z dohromady pjatnaće mytow, spožčenych we wšelakorych kategorijach.

We hłownym wubědźowanju z dwanaće přinoškami wuznamjenichu pólski „Wilde Rosen“ režiserki Anny Jadowskeje jako najlěpši a runje tak jeho hłownu hrajerku Martu Nieradkiewicz jako najwustojnišu. Specialne myto za najlěpšu režiju dósta „I’m a killer“ Macieja Pieprzycy, a hłowny akter w tejle produkciji Mirosław Haniszewski bu wuznamjenjeny jako najwustojniši hrajer. Tak su wšitke štyri serbske figuriny z mjenom „Lubina“ tónraz do Pólskeje šli.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND