Dom bórze wosamoćeny?

wutora, 14. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Mějićel Sprjewineho hotela Peter Rausch Budyšin na přeco wopušći

Budyšin (SN/mwe). Financny wuběrk Budyšina je na swojim posedźenju dźens tydźenja přilubjenu sumu 25 000 eurow za sobufinancowanje integraciskeho centruma w Budyskim Sprjewinym ho­telu cofnył. Kaž we wozjewjenju města rěka, je pozadk toho, zo bě wot­najenske zrěčenje mjez wobhospodarjenskej towaršnosću a krajnoradnym zarjadom Budyšina jako zaměstnjenskim zarjadnistwom k 30. junijej wuběžało. „W přezjednosći ze sakskej statnej kencliju, Budyskim wokrjesom kaž tež Budyskim wyšim měšćanostu Alexanderom Ahrensom (SPD) wupraji so wobhospodarjenska towaršnosć zwólniwa, zarjadnišćo hač do kónca lěta dale wobhospodarjeć“, rěka we wozjewjenju města. 28 tuchwilu tam zaměstnjenym ćěkancam z připó­znatym statusom přeby­wanja w Němskej chcedźa nětko bydlenja w měsće a wokolinje sposrědkować a jich do wšědneho žiwjenja pola nas integrować.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND