Ma zrozumjenje za Spahna

wutora, 13. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). Społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za wuchodnu Němsku Christian Hirte ma zrozumjenje za dwělomne wuprajenja Jensa Spahna (CDU) w zwisku z podpěru Hartz IV. Hirte sam drje njeby to tak formulował, na druhim boku njejsu słowa Spahna „dospołnje wopačne“, rjekny wón rozhłosej RBB. Spahn bě ze swojim přispomnjenjom, zo ma z Hartzom IV „kóždy to, štož za žiwjenje trjeba“, z mnohich stron kritiku na so sćahnył.

Město Afrin wobkružene

Istanbul (dpa/SN). Nimale wosom tydźenjow po zahajenju swojeje ofensiwy přećiwo milicam kurdiskeje organizacije YPG na sewjeru Syriskeje su turkowske jednotki město Afrin wobkružili a je nětko wob­lěhuja. To zdźěla turkowska powěsćernja Anadolu, powołaca so na informacije wójska. Syriska wobkedźbowarnja za zachowanje čłowjeskich prawow pisa, zo je 300 000 ciwilistow zawrjenych. Knježerstwo w Ankarje zastopnjuje YPG jako teroristisku organizaciju a twjerdźi, zo wojerske zasadźenje Turkowskeje w Syriskej mjezynarodne prawo njerani.

Bomba pódla kolony premiera

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND