Ma zrozumjenje za Spahna

wutora, 13. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). Społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za wuchodnu Němsku Christian Hirte ma zrozumjenje za dwělomne wuprajenja Jensa Spahna (CDU) w zwisku z podpěru Hartz IV. Hirte sam drje njeby to tak formulował, na druhim boku njejsu słowa Spahna „dospołnje wopačne“, rjekny wón rozhłosej RBB. Spahn bě ze swojim přispomnjenjom, zo ma z Hartzom IV „kóždy to, štož za žiwjenje trjeba“, z mnohich stron kritiku na so sćahnył.

Město Afrin wobkružene

Istanbul (dpa/SN). Nimale wosom tydźenjow po zahajenju swojeje ofensiwy přećiwo milicam kurdiskeje organizacije YPG na sewjeru Syriskeje su turkowske jednotki město Afrin wobkružili a je nětko wob­lěhuja. To zdźěla turkowska powěsćernja Anadolu, powołaca so na informacije wójska. Syriska wobkedźbowarnja za zachowanje čłowjeskich prawow pisa, zo je 300 000 ciwilistow zawrjenych. Knježerstwo w Ankarje zastopnjuje YPG jako teroristisku organizaciju a twjerdźi, zo wojerske zasadźenje Turkowskeje w Syriskej mjezynarodne prawo njerani.

Bomba pódla kolony premiera

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND