Wot bajkow hač k Shakespearej – njezapomnite dźiwadło w konjencu

srjeda, 11. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Jethro D. Gründer je mějićel Dźiwadła w konjencu (TIP) we Wjelkowach pola Zemic- Tumic, hdźež samo Shakespeara hraje. Foto:  Měrćin Weclich Jethro D. Gründer je mějićel Dźiwadła w konjencu (TIP) we Wjelkowach pola Zemic- Tumic, hdźež samo Shakespeara hraje. Foto: Měrćin Weclich

Lětni serial SN3. dźěl

W susodstwje gmejny Zemicy-Tumicy leža­ Wjelkowy, němsce Wölkau. Cuzym bych rjekł, zo je to wjes při zwjazkowej dróze B 6 mjez Drježdźanami a Budyšinom, pjeć kilo­metrow wuchodnje Biskopic. Poprawom tam ničo spektakularneho njenadeńdźeš, ale jenož poprawom. Sydlišćo z rjenje hladanymi ležowno­sćemi, z ponowjenymi a nowona­twarje­nymi domskimi ma 206 wobydlerjow. Naj­lěpje do­jědźeš sej tam z awtodróhi A 4 runu smuhu přez Horni Wujězd a gmejnje Porchow přisłušace Ledźborecy (Taschen­dorf). Sy takrjec w „serbskich wu­wróćach“, hdźež maja za wjes jenož­ němskorěčnu taflu.

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND