„Swjećće swoju wěru“ poručenje

srjeda, 11. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Róžant (SN/mwe). Róžant hotuje so na dalši Gig-festiwal, kotryž chcedźa tam pjatk za dwaj tydźenjej w hnadownej cyrkwi­ zaha­jić. Hač do 29. julija wotměja so tam potom na łuce blisko cyrkwje koncerty ze wšela­kimi mjezynarodnymi skupinami, mjez druhim z rockowej The Thirsting z USA a z jendźelskim gospe­lowym chórom. Njedźelu připołdnju za­hudźi tež Sorbian Art Trio. Na programje steji rjad dźěłarničkow, a franciskanojo wobnowjenja z New Yorka rozprawjeja wo swojim skutkowanju. Mjez nimi budźe pater Paulus, jedyn z hłownych organizatorow festiwala. Njedźel­nu swja­toč­nu Božu mšu sćelak Radio Horeb z Róžanta originalnje wusyła. Do přihotow dosć kedźbyhódneho mjezynarodneho podawka je tójšto Róžeńčanow a dalšich Serbow z wokoliny zapřijatych, zo bychu organizatorisce pomhali.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND