„Swjećće swoju wěru“ poručenje

srjeda, 11. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Róžant (SN/mwe). Róžant hotuje so na dalši Gig-festiwal, kotryž chcedźa tam pjatk za dwaj tydźenjej w hnadownej cyrkwi­ zaha­jić. Hač do 29. julija wotměja so tam potom na łuce blisko cyrkwje koncerty ze wšela­kimi mjezynarodnymi skupinami, mjez druhim z rockowej The Thirsting z USA a z jendźelskim gospe­lowym chórom. Njedźelu připołdnju za­hudźi tež Sorbian Art Trio. Na programje steji rjad dźěłarničkow, a franciskanojo wobnowjenja z New Yorka rozprawjeja wo swojim skutkowanju. Mjez nimi budźe pater Paulus, jedyn z hłownych organizatorow festiwala. Njedźel­nu swja­toč­nu Božu mšu sćelak Radio Horeb z Róžanta originalnje wusyła. Do přihotow dosć kedźbyhódneho mjezynarodneho podawka je tójšto Róžeńčanow a dalšich Serbow z wokoliny zapřijatych, zo bychu organizatorisce pomhali.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND