Słuchoknihu produkować žada sej akribiju a sćerpnosć

srjeda, 11. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W přestawkach diskutujetaj Gabriela-Marija Šmajdźina a Jan Bělk, kak přichodny wotrězk za planowanu słuchoknihu „Hura, prózdniny“ najlěpje zmištrujetaj. Njeparujomny utensil při tym je wołojnik, z kotrymž sej pokiwy zapisujetaj. W přestawkach diskutujetaj Gabriela-Marija Šmajdźina a Jan Bělk, kak přichodny wotrězk za planowanu słuchoknihu „Hura, prózdniny“ najlěpje zmištrujetaj. Njeparujomny utensil při tym je wołojnik, z kotrymž sej pokiwy zapisujetaj.

Znataj serbskaj dźiwadźelnikaj nahrawataj nowostku „Hura, prózdniny“

Nazymu ma w Ludowym nakładnistwje Domowina pod titulom „Hura, prózdniny“ antologija z powědančkami wo zawěsće najrjeńšim času šulerkow a šulerjow wuńć. Nimo wjazaneho wudaća, kotryž­ wopřijima cyłkownje 15 tekstow dohromady 15 awtorow – mjez druhim Křesćana Krawca, Andreje Chěžcyneje, Jurja Kocha, Boženy Hojerec, Pětra Dźisławka, Jěwy-Marje Čornakec, Dušana Haj­duka-Veljkovića, Dorotheje Šołćineje, Štefana Paški, Wernera Měškanka a Měrki Mětoweje –, produkuje LND tuchwilu tež słuchoknihu. Za nju wupytachu štyri krótkopowědančka ze zběrki, a te na­hrawataj dźiwadźelnica Gabriela-Marija Šmajdźina a dźiwadźelnik Stanisław Bran­kačk w Berlinskim studiju SERVI Jana­ Bělka. Tuchwilu w Hamburgu skutkowaca hrajerka spožča figuram po­wědančka „Krótki a dołhi čas“ Moniki Dyrlichoweje a načasnej bajce „Jejko z Beskidow“ Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje hłós – lěpje: hłosy.

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1) Połnje koncentrowana spožča Gabriela-Marija Šmajdźina w zwukowym studiju rozdźělnym charakteram wšelake hłosy. Foto: SN/Maćij Bulank
dalši wobraz (2) Stanisław Brankačk čita za słuchoknihu powědančce Annamarije Hadankec a Pětra Šołty. Foto: Roman Eyck
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND