Nětko ma knježerstwo dodawać

štwórtk, 12. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Z wosom dalšimi zastupnikami sakskich statnych ministerstwow je wčera tydźenja sakski ministerski prezident Michael Kretsch mer (srjedźa z mikrofonom) do Budyšina přijěł, zo by z wobydlerjemi wo serbskich naležnosćach rěčał.  Foto: SN/Maćij Bulank Z wosom dalšimi zastupnikami sakskich statnych ministerstwow je wčera tydźenja sakski ministerski prezident Michael Kretsch mer (srjedźa z mikrofonom) do Budyšina přijěł, zo by z wobydlerjemi wo serbskich naležnosćach rěčał. Foto: SN/Maćij Bulank

Wot škita před wulkej wodu hač k dwurěčnje serbsce a němsce popisanym taflam­ při awtodróhach sahachu temy, wo kotrychž su so Serbja ze zastupnikami sakskeho knježerstwa wčera tydźe­nja w Budyskim Serbskim domje rozmołwjeli a zdźěla tež kontrowersnje disku­towali. Mnohe dypki, na kotrychž maja jednotliwe ministerstwa nětko dźěłać a přednjesene ćeže rozrisać, wzachu sej statni sekretarojo a ministrojo sobu do Drježdźan. Wšitkim prašenjam njemóžemy so tule wěnować, to by wob­jim našeho wječornika wjacore razy­ přetrjechiło. Smy tuž někotre zajimawe a wažne aspekty wječora zjeli.

Pjenjezy komunam

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND