Harfenistka tež we filmomaj hrała

pjatk, 10. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
To je awtogramowa karta z podpismom Juty Cofec. Dokładne ličby njedadźa so wjace wuslědźić, směmy pak z toho wuchadźeć, zo su sta eksemplarow mjez wobdźiwarjemi a fanami harfenistki kursěrowali. Reprodukcije: Christiana Schilde-Schramm To je awtogramowa karta z podpismom Juty Cofec. Dokładne ličby njedadźa so wjace wuslědźić, směmy pak z toho wuchadźeć, zo su sta eksemplarow mjez wobdźiwarjemi a fanami harfenistki kursěrowali. Reprodukcije: Christiana Schilde-Schramm

„W słowje hudźba wšitko leži, štož čłowjeka dobreho a zbožowneho čini.“

„Jako sym 14. januara 1928 w Budyšinje na swět přišła, běše jusk nad mojim zjewje­njom wšo druhe hač wichorojty. Hižo dołho pěstowana nadźija w Cofec domje za hólcom so njespjelni. Zaso běše­ to jenož holca. Kaž so powěda, běch jara małuška a wšitcy sej myslachu, zo njepřežiwju. Baba, kotraž k nam wšědnje do domu chodźeše, so přeco prašeše ‚Je wona hišće žiwa?‘ – Haj, sym přežiwiła!“

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Juta Cofec w Slepjanskej drasće z dudami – nade wšo rědka to fotografija
dalši wobraz (2) Wujimk ze strony hóstneje knihi Jurja Winarja, w kotrejž steji mjez druhim pod nadpismom tutoho nastawka jewjacy so citat
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND