Zwada wo lěs pači wuhlowu komisiju

pjatk, 14. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin/Kerpen (dpa/SN). Zwada wo brunicowy rewěr Hambachskeho lěsa pači wot zwjazkoweho knježerstwa zasadźenu tak mjenowanu wuhlowu komisiju. „Hambachska brunicowa jama ma wšitke dowolnosće a bu dotal we wšitkich sudniskich instancach wobkrućena“, rjekny čłon komisije Eric Schweitzer, prezident Němskeho industrijneho a wikowanskeho zwjazka, nowinarjam. „Toho- dla je w prawniskim staće konsekwentne, zo smě energijowy zastaraćel RWE brunicowu jamu dale wužiwać.“

Policija je wčera w Hambachskim lěsu započała domy na štomach wotstronić, kotrež běchu sej tam wobswětoškitarjo a přećiwnicy brunicy natwarili. Akciju, jednu z najwjetšich policajskich zasadźenjow minjenych lět, chcychu dźensa zakónčić. Aktiwistam wumjetuja, zo njewotpowěduja domy na štomach twarskim předpisam, dokelž nimaja schód. Energijowy koncern RWE chce nazymu wulke dźěle lěsa pušćeć, zo móhł brunicowu jamu rozšěrić.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND