Sport (14.09.18)

pjatk, 14. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Hašerjo hišće raz mocy měrja

Poslednje wubědźowanje wobornikow na teritoriju zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Pančicy-Kukow je dźensa wot 18.30 hodź. we Wotrowje we wobłuku tamnišeho wjesneho swjedźenja.

Konjacy sport

W Hórkach zarjaduje konjace sportowe towarstwo Při Klóšterskej wodźe Pančicy-Kukow dźensa, jutře a njedźelu wo­spjet wulki jěchanski a skakanski turněr w mnohostronskim jěchanju. Dźensa smědźa so wobdźělnicy hač do 19 hodź. w běrowje při wubědźowanišću přizjewić. Jutře rano we wo­smich započnu so wubědźowanja w dresurje. Po tym budu přezpólne jěchanje, dresura a skakanje. Njedźelu planuja wurisanja znowa wot 8 hodź. Wot 17 hodź. potom smědźa so přihladowarjo na wjeršk kónca tydźenja wjeselić. To mjenujcy wubědźuja so lokalni matadorojo w jězdźenju z konjacymi zapřahami. Dokładny časowy plan pod www.psv-klosterwasser.de

Prěni hrajny dźeń Viktorije

Swój prěni hrajny dźeń maja mužojo-wolejbulisća Viktorije Workecy we wobwodnej lize jutře, sobotu, we Wulkej Dubrawje. Tam nastupja w 14 hodź. přećiwo cyłkej ST 1896 Wulka Dubrawa

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND