Serbowka Katarina Otilija Bjenadźic hnadna knjeni klóštra ...

pjatk, 14. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Narowny pomnik abatisy klóštra Marijineje hwězdy Katariny Otilije Bjenadźic, kotraž bě dźowka serbskeho ćěsle a piwarca Jurja Bjenady z Budyšina  Foto: SN/Maćij Bulank Narowny pomnik abatisy klóštra Marijineje hwězdy Katariny Otilije Bjenadźic, kotraž bě dźowka serbskeho ćěsle a piwarca Jurja Bjenady z Budyšina Foto: SN/Maćij Bulank

Zaběraš-li so ze staršimi stawiznami Budyšina a Hornjeje Łužicy, zetkawaš so často z dźiwnym nastajenjom stawiznarjow, domizniskich slědźerjow abo politikarjow. Druhdy je to samo aroganca, zo měł w konkretnym padźe dopokazać, zo je wobjednawana wosobina woprawdźe serbskeho pochada. Kaž bychu tajcy w srjedźowěku personalny wupokaz měli! Nimaja pak nawopak žadyn problem, přiličeć wšitke tajke wosoby němskemu wobydlerstwu. Tajki pad mějachmy před lětami tež ­nastupajo Budysku wulkopřekupsku swójbu Bjenadow.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND