Po dołho trajacym přetwarje zaso přistupny był

štwórtk, 11. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Po wjac hač lětomaj přetwara bě Choćebuski Serbski muzej wčera zjawnosći zaso přistupny, štož mnozy zajimcy wužiwachu.  Foto: Ines Neumannojc Po wjac hač lětomaj přetwara bě Choćebuski Serbski muzej wčera zjawnosći zaso přistupny, štož mnozy zajimcy wužiwachu. Foto: Ines Neumannojc

Choćebuz (SN/JaW). Po wjac hač dwěmaj lětomaj twarskeho časa bě Choćebuski Serbski muzej wčera prěni raz zaso zjawnosći přistupny. Składnosć, sej jón we wobłuku třoch wodźenjow po „hišće“-twarnišću wobhladać a nadrobnosće wo wustajenskim koncepće zhonić, su wjac hač štyrcećo zajimcy, přewažnje z města samoho, wužili. Mjez nimi běštej tež społnomócnjena města Choćebuza za serbske naležnosće Anna Kosacojc-Kozelowa a předsydka Spěchowanskeho towarstwa Choćebuskeho Serbskeho muzeja dr. Madlena Norbergowa.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND