Cyrkwinskej słužbje dale swěrny wostawa a so nimo toho ...

pjatk, 12. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Poprawom je zwóńk Budyskeje tachantskeje cyrkwje Handrij Njek hižo na wuměnku. Přiwšěm wón cyrkwinsku słužbu z wjeselom dale wukonja.  Foto: Alfons Handrik Poprawom je zwóńk Budyskeje tachantskeje cyrkwje Handrij Njek hižo na wuměnku. Přiwšěm wón cyrkwinsku słužbu z wjeselom dale wukonja. Foto: Alfons Handrik

Rentnar a što potom – wuměnkarsku swobodu wužiwać abo wužadanje přiwzać (19)

Někotři njemóža so tohole časa dočakać, tamni zaso nochcedźa scyła na njón myslić – na zastup do renty. Kajke maja wuměnkarjo wjesela abo starosće, to ze seriju „Rentnar a što potom?“ bliže wobswětlamy.

Hač wotydźenja wutoru abo štwórtk abo po Božej mši njedźelu – w tachantskej cyrkwi w Budyšinje słyšiš kemšerjow často tež wo swojim hibićiwym zwóńku Handriju Njeku so rozmołwjeć. Jednohłósnje słyšiš stajnje zaso chwalbu a připóznaće. Rozdźělne pak su měnjenja, „hač je mjeztym wuměnkar“ abo „hišće njeje“. Prawje je, zo bu hižo před lětomaj wot generalneho wikara Andreasa Kutschki, tachantskeho fararja Wita ­Sćapana a z dźaknym listom biskopa Heinricha Timmereversa na wuměnk rozžohnowany.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND