Pomnik za padnjenych w Jaworje swědči wo struchłych stawiznach

pjatk, 09. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Pohlad na Jaworu z wosebitymi twarjenjemi na starej pohladnicy Pohlad na Jaworu z wosebitymi twarjenjemi na starej pohladnicy

Pohladnicy powědaja wo dawnych časach,­ swědča wo podawkach ludźoch. Alfons Handrik wotkrywa nam swět, na kotryž smy w minjenych lětach nimale­ pozabyli.

Na pohladnicy z lěta 1921 widźimy wjele zajimawostkow z Jawory pola Pančic-Kukowa, hdźež mějachu tehdy 160 pře­wažnje serbskich wobydlerjow. Nimo cyłkowneho napohlada na wjes z Pančičanskeje strony a na tři markantne statoki – Zarjeńkec a Čórlichec kubło a Kowcec hosćenc – napadnje pomnik, postajeny na městnje, hdźež křižujetej so pućej mjez Pančicami a Krěpjecami z dalšim, wjeducym z Wotrowa přez Jaworu dale do Miłoćic.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Pomnik w Jaworje Foto: Alfons Handrik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND