Spahn: Ideja Europy spřećelenych krajow wulkotna

štwórtk, 14. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Marko Šiman (srjedźa naprawo) móžeše politisku popjelnu srjedu zhromadnje ze strowotniskim ministrom Jensom Spahnom (srjedźa nalěwo) pod přewodom saznikow do połnje wobsadźeneje wjacazaměroweje hale na Budyskim Třělnišću zaćahnyć. Marko Šiman (srjedźa naprawo) móžeše politisku popjelnu srjedu zhromadnje ze strowotniskim ministrom Jensom Spahnom (srjedźa nalěwo) pod přewodom saznikow do połnje wobsadźeneje wjacazaměroweje hale na Budyskim Třělnišću zaćahnyć.

Kopata połna wjacezaměrowa hala na Bu­dyskim Třělnišću bě hłownemu organizatorej kóždolětneje politiskeje popjelneje srjedy, serbskemu zapósłancej CDU w Sakskim krajnym sejmje Markej Šimanej, dopokaz, zo měješe zbožownu ručku při přihotach: Lětsa bě so zwjazkowy minister za strowotnistwo Jens Spahn jako rěčnik připowědźił.

Tróšku sćerpnosće wšak wopytowarjo lětu­šeje mjeztym 27. politiskeje popjelneje srjedy sakskeje CDU trjebachu. Dobre 20 mjeńšin dyrbjachu na zahajenje zarjadowanja čakać. W tym času so minister Jens Spahn zhromadnje z Markom Šimanom demonstrantam wěnowaše, ko­třiž před halu z transparentami a hwižkami přećiwo přiběracej běrokra­tiji w strowotnistwje protestowachu. Na plakatach sej woni žadachu: „Wjace chwile za pacientow“ abo „Nic za pisanskim blidom, ale při łožu choreho“. Minister Spahn je demonstrantam, kotřiž dyrbjachu dlěje hač hodźinu w šćipatym wě­třiku čakać, pomoc přilubił.

wozjewjene w: Politika

Galerija

dalši wobraz (1) Minister Jens Spahn (3. wotlěwa) pola sobudźěłaćerjow Budyskeje chorownje, kotřiž protestowachu přećiwo běrokratiji w strowotniswje SN/Maćij Bulank
dalši wobraz (2) Marko Šiman witaše hosći na mjeztym 27. politisku popjelnu srjedu CDU
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND