Nochcyłoj jamu Janšojce-sewjer wuzamknyć

srjeda, 12. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Janšojce (SN/at). Z widom na wólby Krajneho sejma Braniborskeje 1. septembra ma wobswětowy zwjazk Zelena liga poziciju Alternatiwy za Němsku (AfD) nastupajo brunicu za njeprawdźiwu. Zelena liga poćahuje so na zjawny „wobydlerski dialog“ braniborskeje frakcije AfD minjeny pjatk w Janšojcach. Tam njejstaj braniborski a sakski krajny předsyda strony Andreas Kalbitz a Jörg Urban wuzamknyłoj, zo brunicowa jama Janšojce-sewjer budźe. Za jeje wotkryće pak by trěbne było wsy Grabk (Grabko), Kerkojce (Kerk­witz) a Wótšowaš (Atterwasch) přesydlić.

„Štóž kóždyžkuli datum za wotpinjenje Janšojskeje milinarnje ze syće wotpokazuje, dyrbi rjec, kotre wsy chcył jako přichodne wotbagrować. To je jednora matematika“, zwěsća Renej Šuster ze Zeleneje ligi. Wón je so na wobydlerskim dialogu wobdźělił a porokuje: „AfD přilubja Łužičanam dalše zmilinjenje brunicy, zamjelči pak jim sćěhi za region.“

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND