Z wudaća: srjeda, 13 měrca 2019
srjeda, 13 měrca 2019 13:00

Bliži so njerjadowany brexit

Berlin (dpa/SN). Po nowym wotpokazanju zrěčenja wo wustupje Wulkeje Britaniskeje z Europskeje unije přez delnju komoru britiskeho parlamenta je njerjadowany wustup po słowach wonkowneho ministra Heika Maasa (SPD) dźeń a prawdźepodobniši. Wčerawši rozsud je w jeho wočomaj lochkomyslny a njezamołwity, Maas nowinarjam rjekny. Nětko zbywa hišće 17 dnjow, njerjadowanemu brexitej tola hišće zdźěwać. Němska so, kaž Maas praji, tak derje kaž móžno na tutón „najšpatniši pad“ přihotuje.

Wuhódnoća zapisowak

Frankfurt n. M. (dpa/SN). Awtomatiski zapisowak znjezboženeho pasažěrskeho lětadła Boeing 737 Max 8 chcedźa we wukraju wuhódnoćić. To je rěčnica přede­wzaća Ethiopian Airlines dźensa připowědźiła. W kotrym kraju chcedźa zapiski analyzować, njeje hišće jasne. Mašina bě njedźelu šěsć mjeńšin po wotlěće na zemju zrazyła. Wšitcy 157 pasažěrojo su žiwjenje přisadźili. Wotběh katastrofy je podobny njezbožu mašiny samsneho typa loni w oktobru w Indoneziskej.

Koch: Mjelčeć přestać

wozjewjene w: Politika
srjeda, 13 měrca 2019 13:00

Zajim druhich skupin zbudźił

W Europskej swobodnej aliancy nazhonjenja Serbskeho sejma prašane

Brüssel (SN/at). „Europska unija ma domizna wšěm ludźom kontinenta być. Dajće nas Europu zhromadnje tworić; Europu ludźi, narodow a regionow.“ Tak rěka w zakónčacym politiskim wozjewjenju hłowneje zhromadźizny Europskeje swobodneje aliancy (EFA) wot 7. do 9. měrca w Brüsselu. Wšitcy ludźo, a zapřijate su mjeńšinowe zhromadźenstwa kaž tež tajke w diasporje, zasłužeja sej wjace respekta. Hesło zetkanja „Samopostajowanje je prawo, žane złóstnistwo“ zwurazni so zdobom w nominowanju politikarja za njewotwisnosć Katalonskeje Oriola Junquerasa, kiž sedźi w španiskim jastwje, za načolneho kandidata EFA k wólbam Europskeho parlamenta. Wobdźělnicy Łužiskeje aliancy a jako hosćo Serbskeho sejma mějachu nominowansku proceduru „za jara symboliski akt“.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 13 měrca 2019 13:00

Mjeńšiny do přisłušnosće EU

Kiel (SN). Politika na dobro narodnych mjeńšin dyrbjała so po słowach schleswigsko-holsteinskeho ministerskeho prezidenta Daniela Günthera (CDU) widźomnje a trajnje w komisiji Europskeje unije zakótwić. Za to dyrbjeli wobłuk přisłušnosće jednoho z čłonow komisije wo wobłuk mjeńšiny rozšěrić, rjekny Günther minjeny tydźeń w krajnym sejmje w Kielu. Na te wašnje hodźał so škit narodnych a rěčnych mjeńšin polěpšić.

Mjenowany model móhł na lěpšinu kulturneje a rěčneje mnohotnosće w Europskej uniji być, Daniel Günther dale rjekny. Njeńdźe wo to, komisiju EU po wólbach Europskeho parlamenta rozšěrić, nawopak! „Zajimy mjeńšin hodźeli so derje do wobstejacych strukturow zarjadować. Móžno by było mjeńšiny, runo­stajenje a zakaz diskriminacije do jednoho wobłuka splesć.“ Günther na to skedźbni, zo konflikty mjez wjetšinami a mjeńšinami zwjazanosć Europy wohrožeja. „Mjeńšinowa politika je w Schleswigsko-Holsteinskej jara wažna. Sylna a widźomna mjeńšinowa politika móže tež w druhich kónčinach Europy zhromadnosć ludźi polěpšić“, ministerski prezident potwjerdźi.

wozjewjene w: Politika

Tabulka regionalneje ligi

1. Kamjeničanski FC 22 58 : 19 58

2. Berlinski AK 23 44 : 24 47

3. Hertha BSC II 23 41 : 28 41

4. Wacker Nordhausen 22 34 : 19 40

5. Čerwjeno-běli Erfurt 23 40 : 23 38

6. SV Babelsberg 23 39 : 26 35

7. Lok Lipsk 23 33 : 27 33

8. Union Fürstenwalde 24 31 : 44 30

9. FC Viktoria Berlin 22 31 : 20 29

10. Germania Halberstadt 24 29 : 31 28

11. VSG Altglienicke 23 37 : 44 26

12. VfB Auerbach 21 24 : 31 26

13. BFC Dynamo 23 25 : 41 26

14. ZFC Meuselwitz 23 33 : 43 24

15. Budissa Budyšin 24 17 : 34 23

16. Biskopičanske KT 22 18 : 36 21

17. HŁ Neugersdorf 21 22 : 41 20

18. Optik Rathenow 22 18 : 43 12


FSV Budissa Budyšin

– FC Čerwjeno-běli Erfurt 0:0

Zestawa domjacych: Schulz – Bär, Patka, Hoßmang, Kral, Schlicht, Weiß, Ciapa, Mack (79. Treu), Kašiar (67. Bönisch), Schmidt (90. Wockatz)

Dźeń do domjaceje dypkoweje hry přećiwo Čerwjeno-běłym z Erfurta su šeftrenarja Budissy Torstena Gütschowa a kotrenarja Stefana Fröhlicha z jeju nadawkow wuwjazali, dokelž hrozy po špatnym starće do druheje połserije strach zestupa. Za Gütschowa a Fröhlicha přewzaštaj Petrik Sander a Stefan Richter poziciju nazwučowarjow. Prěnju partiju w Erfurće běchu Budyscy koparjo 0:1 přěhrali.

wozjewjene w: Sport
srjeda, 13 měrca 2019 13:00

Digitalnje do přichoda

Rěčny centrum WITAJ planuje wjacore nowowudaća wučbnicow

Budyšin (SN/MiR). Schwalenska komi­sija za zdźěłanje serbskich wučbnicow je za lět­sa wudaće 29 nowych titulow wob­krućiła. Tak ma dwaceći hornjoserbskich a dźewjeć delnjoserbskich wuńć. Wšitke tele materialije wuwiwa a wudawa Rěčny centrum WITAJ. Ludowe nakładnistwo Domowina je nakładuje a rozšěrja. Nimo toho su ze stron RCW dalše projekty planow­ane, wobkrući našemu wječornikej wotrjadnica RCW za wuwiwanje rěče a pedagogiku Annett Dźědźikowa.

wozjewjene w: Kubłanje
srjeda, 13 měrca 2019 13:00

Wuradźuja wo znjewužiwanju

Lingen (dpa/SN). Třeći dźeń nalětnjeho zetkanja Němskeje biskopskeje konferency su dźensa wo tym wuradźowali, kak měła katolska cyrkej z padami splažneho znjewužiwanja wobchadźeć. Społnomócnjeny biskopskeje konferency za prašenja znjewužiwanja, Trierski biskop Stephan Ackermann, chcyše zjawnosć w běhu dnja wo aktualnym stawje informować. Hižo k zahajenju konferency bě jeje předsyda, Mnichowski kardinal Reinhard Marx, polěpšenja nastupajo wobchadźenje z padami znjewužiwanja připowědźił.

Zwjazk woporow Róžkate blido žada sej wot biskopow konkretne wobzamknjenja. Za wšitke cyrkwinske institucije měli škitny koncept nastupajo splažnu namóc wosebje přećiwo dźěćom a młodostnym­ zdźěłać. Při předźěłanju padow znjewužiwanja měli wopory bóle zapřijeć. Trěbnej stej tež njewotwisna komisija a přiměrjene wotškódnjenje wo­porow. Po přepytowanjach biskopskeje konferency je w lětach 1946 do 2014 w Němskej k 3 677 padam znjewužiwanja z 1 670 duchownymi dóšło.

wozjewjene w: Politika

Po štyrceći lětach jako nawodnica Radworskeho katolskeho dźěćaceho domu so Monika Bukowa na wuměnk podała

Ličba 40 ma wěsty symboliski charakter wosebje hladajo na křesćanske stawi­zny. Mjenje abo bóle připadnje je tule ličbu tež Monika Bukowa docpěła, kotraž bě Radworski katolski dźěćacy dom „Alojs Andricki“ štyrceći lět dołho nawjedowała. Kónc februara poda so wona na zasłuženy wuměnk. Čas jeje wjelelětneho skutkowanja pak bě zdobom čas změnow, kotrež je wuspěšnje zmištrowała.

Wot puća so nihdy njewotsaliła

wozjewjene w: Kubłanje
srjeda, 13 měrca 2019 13:00

Sta ludźi zhromadnje spěwali

Druhi raz zetkachu so zajimcy wčera w Choćebuskej Starej chemijowej fabrice na „Spěwanje w črjódźe“. Tuchwilu po cyłej Němskej wuspěšny format bu lěta 2011 w Münsteru załoženy a zahorja měsačnje wjace hač 10 000 sobuskutkowacych w něhdźe sto městach. Stajnje­ znajmjeńša dwaj hudźbnikaj – w Choćebuzu běštaj to Podstupimska operowa solosopranistka Christine Wolff a jeje syn Alexander Capistran­ na klawěrje – spěwarki­ a spěwarjow přewodźataj. Repertoire wopřijima wšitke žanry a saha wot znatych šlagrow přez hity hardrocka hač k ludowym štučkam­. Teksty projicěruja na wulku­ płachtu. Foto: Michael Helbig

wozjewjene w: Kultura
srjeda, 13 měrca 2019 13:00

Po nowej čarje

Budyšin (SN/bn). Přihotowanski wuběrk folklorneho festiwala „Łužica 2019“ je wčera aktualny planowanski staw rozjimał. „Nastupajo přihoty smy cyle we wobzamknjenym časowym ramiku, ćeže abo haćenja njejsu so dotal jewili. Wšako njejedna so wo prěni festiwal, kotryž zarjadujemy. Mamy takrjec wěstu rutinu“, podšmórny zamołwity za zjawnostne dźěło wuběrka Beno Šołta na naprašowanje Serbskich Nowin.

Přiwšěm su čłonojo přihotowanskeho dźěłoweho kružka nowince připowědźili. Swjedźenski ćah, z kotrymž so festiwal 4. julija w Budyšinje zahaji, změje porno dotalnym zarjadowanjam změnjenu čaru. Wobdźělnicy njepředstaja so lětsa na Hłownym torhošću, ale na Žitnych wikach. „To ma dwě přičinje: Sprěnja naměsto pod radnicu w lěću ponowja, tak zo tam w tym času žane wjetše zarjadowanja móžne njebudu. Zdruha drje su Žitne wiki atraktiwniše stejnišćo. Na centralnišim městnje zbudźimy wjace kedźbnosće“, Šołta rozłoži.

Wotewrjenski wječorny program po swjedźenskim ćahu njewuhotuja wjace pod hołym njebjom na Budyskim hrodźe, ale na hłownym jewišću Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła.

wozjewjene w: Kultura
W Budyšinje maja přeco hišće dosć dźěła, zo bychu wotstronili slědy wichora „Eberhard“, kotryž bě w nocy na póndźelu tež po Hornjej­ Łužicy­ howrił. Tak su so na Neujowej promenadźe blisko Sprjewineje kupjele někotre štomy chětro nachilili, zo dyrbjachu­ je Marco Megel a jeho kolegojo dźensa podrězać. Foto: SN/Maćij Bulank

wozjewjene w: Lokalka

nawěšk

nowostki LND