Zastrow ze špatnym wuslědkom

póndźela, 11. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Annaberg-Buchholz (dpa/SN). Sakska FDP poćehnje z předsydu Holgerom Zastrowom na čole do wólbow krajneho sejma 1. septembra. To su delegaća stronskeho zjězda w Annabergu-Buchholzu wobzamknyli. Přiwšěm dyrbješe Zastrow špatny wuslědk wothłosowanja akceptować: Jenož 62,2 procentaj přitomnych za njeho hłosowaštej. Lěta 2014 bě Zastrow hišće 90,2 proc. nažnjał.

AfD chce do knježerstwa

Markneukirchen (dpa/SN). AfD w Sakskej so na to hotuje, po wólbach krajneho sejma 1. septembra knježerstwowu zamołwitosć přewzać. Na zjězdźe, hdźež nastajichu krajnu lisćinu za wólby krajneho sejma, čłonojo potwjerdźichu, zo chcyli „módru změnu“ w kraju a zo maja islam za wulke wohroženje němskeje kultury. Načolny kandidat je krajny a frakciski šef Jörg Urban. 54lětny dósta w Markneukirchenje 84,5 procentow hłosow delegatow. Po woprašowanjach móže so AfD w Sakskej 25 proc. hłosow nadźijeć, štyri procenty mjenje hač CDU.

SPD chcyła Hartz IV wotstronić

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND