Łužica (14.04.16)

štwórtk, 14. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Görke: Dawkowa akrobatika

Choćebuz/Podstupim (dpa/ch/SN). Braniborski minister za financy Christian Görke (Lěwica) je wčera na žadanja šwedskeho koncerna Vattenfall reagował, zo měli komuny we Łužicy dawki wróćo płaćić. Po rozprawje dźenika Lausitzer Rundschau chcedźa Šwedojo wot města Choćebuza za lěto 2014 8,4 miliony eurow a za lěto 2015 4,5 milionow eurow wróćo měć. Koncern wopodstatni swoje žadanja ze spadowacymi płaćiznami miliny. Z tym běchu hódnotowe korektury za brunicowe wobchodnistwo trěbne. Görke rěčeše w swojej zdźělence wo „dawkowej akrobatice“ Vattenfalla. Koncern „liči so chudy“ a prezentuje komunam a krajej „zličbowanki za Němsku za wustupjenje z atoma“.

Žana bomba na awtodróze

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND