Nastroj awtonomnje ratari

štwórtk, 13. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

PÓLNY ROBOTER běše wobdźiwana atrakcija, jako eksperća na zahonach pola Chotovic w Kolínskim wobwodźe njewšědny aparat wupruwowachu. Kupiła bě sobu najmoderniši agregat toho razu čěska towaršnosć Leading Farmers norwegskich inwestorow pola danskeje firmy Agrointelli. Tak mjenowany roboter-nošak z mjenom „Robotti“ wukonja najwšelakoriše dźěła, kotrež burja hewak jednotliwje z pomocu traktora wobstaruja. Zasadźić hodźi so tuž na přikład za wusyw, popryskanje abo wuplěwanje resp. dalše hladanske naprawy. Po wotpowědnym programěrowanju nastroj dospołnje awtonomnje dźěła. Móhłrjec připódla wobstaruje hišće wšelake dalše funkcije. Přisłušne sensory měrja mjez druhim włóžnotu pódy, mjelnosć role abo jeje staw zastaranja z trěbnymi hnojiwami a mineralijemi.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND