Annäherung deutet sich an

srjeda, 24. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Von ihrer vielseitigen Arbeit berichteten auf der Domowina-Hauptversammlung Vertreter sorbischer Jugendklubs aus Radibor, Wendischbaselitz und Schmeckwitz. Ganz der heutigen Zeit angepasst, lockerten sie die Versammlung mit Einspielern und kurzen Videos auf. Sie forderten die Domowina auf, wieder einen Jugendkoordinator zu ernennen. Foto: SN/Matthias Bulang Von ihrer vielseitigen Arbeit berichteten auf der Domowina-Hauptversammlung Vertreter sorbischer Jugendklubs aus Radibor, Wendischbaselitz und Schmeckwitz. Ganz der heutigen Zeit angepasst, lockerten sie die Versammlung mit Einspielern und kurzen Videos auf. Sie forderten die Domowina auf, wieder einen Jugendkoordinator zu ernennen. Foto: SN/Matthias Bulang

Sorbische Jugendliche fordern endlich wieder einen Jugendkoordinator

Crostwitz (SN/JaW/at). Der sorbische Dachverband Domowina und der Serb­ski Sejm nähern sich langsam an. Auf der 19. Jahreshauptversammlung der Domowina am 30. März in Crostwitz reagierte der Vorsitzende David Statnik auf den Beitrag des Sejm-Mitgliedes Alexander Polk mit den Worten: „Auf solch einer Grundlage ist ein Dialog möglich.“ Polk hatte zuvor klargestellt: „Der Serbski Sejm erkennt die Domowina als Interessenvertretung der Sorben und der sorbischen Vereine an. Wir erkennen ebenfalls die Bemühungen der beiden Räte für sorbische Angelegenheiten und weiterer Gremien zur Verbesserung der Lage des sorbischen Volkes an. Ebenfalls an­erkennen wir den Status der Domowina als politisch berechtigte Sprecherin für das sorbische Volk gegenüber der Bundesrepublik und den Ländern Sachsen und Brandenburg.“ Zugleich erklärte der Gastredner, worum es dem Serbski Sejm geht. Dabei verwies er darauf, dass man sich nicht als Konkurrenz sehe, „sondern als Ergänzung“.

wozjewjene w: SN Deutsch
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND