Prěnja testowa hra Chróšćanow

wutora, 23. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

ST Porchow – SJ Chrósćicy 2:3 (0:2)

Za hosći zasadźeni: Klimant – Püschel, F. Cyž, Sentiwan, L. Zahrodnik, M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Henzel, Bina, Zynda, Bogusz, Špitank, Matješk

Po tym zo běchu Chróšćanscy koparjo tydźenja do noweje hrajneje doby startowali, podachu so zašły pjatk k prěnjemu testej do Porchowa. Byrnjež trenarjej Detlefej Panicej hišće někotři hrajerjo dowola dla pobrachowachu, spytachu koparjo SJC wot spočatka hru kontrolować.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND