We wokrjesnym pokalnym finalu

srjeda, 27. meje 2015 spisane wot:
316 přihladowarjow je minjeny pjatk połfinalnu hru wo wokrjesny ko­parski pokal muži mjez SV Großnaundorfom a Módro-běłymi Kulow widźało. Hižo w 4. min. hosćićel­ nawjedowaše. Hišće do połčasa pak Kulow přez Kubańka a Libša wuruna a na 2:1 zwyši. Módro-běli su nětko w finalu. Tam čakaja na nich koparjo ST Kinspork­/Łužnica, kotřiž su so přećiwo SC Großröhrsdorfej po třělenju jědnatkow z 10:9 přesadźili. Foto: Werner Müller

FSV Budissa Budyšin –

BFC Dynamo 0:2 (0:1)

Zestawa domjacych: J. Jakubov – Kolan, Fröhlich, Patka, Kral (35. Johne), Walther, Schikora, Rosendo (66. Kotyza), Reher, Höer, Salewski (68. Schwitzky)

Trenarjej Tomašej Henčlej pobrachowaštaj w hrě zranjenaj koparjej Hoßmang a Vrabec. Najebać to pak chcychu Budyšenjo BFC Dynamo doma přewinyć. 1250 přihladowarjow, kotřiž běchu njedźelu popołdnju na Młynkec łuku přichwatali, dožiwi spodobnu partiju re­gionalneje ligi. Budissa startowaše derje do hry a měješe přez Walthera (3.), Rehera (9.), Krala (10.) a Patku (18.) hnydom wjacore jara dobre składnosće. Po 20 mjeńšinach so Berlinske mustwo po­lěpši. Jakub Jakubov pak njeda so pře­winyć. Jónu wotkopny Kolan bul wot wrotoweje linije (20.). Zmylka w škiće domjac­ych dla dóńdźe k nawjedowanju za BFC (33.). Krótko po tym dyrbješe trenar­ Henčl Krala wuměnić (35.). Njebjelčan bě sej nós złamał.

Wokoło Bjerwałdskeho jězora su swjatki njedźelu zaso běhali a skatowali. Najlěpši Serb na distancy 10 kilometrow bě Jakub Čórlich z Němcow. Wón bu cyłkownje štwórty a w swojej starobnej skupinje (sk) prěni. Beno Šołta z Miłoćic doběža na 14. městnje, w swojej sk na druhim, a Marian Žur z Lejna bu 23cety a w sk třeći. Jurij Nuk z Budyšina je na čarje 10 km startował a w sk 80-84 lět dobył. Klawdija Hejdušcyna z Hory doběža połmarathon jako štwórta a bě w swojej sk druha. Na 5 km docpěštaj Larissa Měrćinkec z Chelna 3. městno w sk a Roman Měrćink z Baćonja druhe.
SN

Wurjadny dźeń za wuhotowarja był

wutora, 26. meje 2015 spisane wot:

35. swjatkowny turněr kopańcy w Pěskecach

Při najrjeńšim wjedrje – njebě přećopło a nic přezyma – wojowaše wčera, póndźelu, wosom koparskich mustwow w Pěskečanskim „stadionje k dźiwjej rancy“ wo swjatkowny koparski pokal. Jako Jurij Matka-senior, kultowy stadionowy rěčnik, cyłki na turněr witaše, běše po jeho měnjenju hižo 5 000 přihla­do­warjow přitomnych. Na kóncu zliči wón z kapsnym ličakom něhdźe 10 000; hnydo­m pak přizna, zo njeje sej při mnóstwje nulow cyle tak wěsty.

Přewjele chwile k ličenju wšak moderator nje­měješe, wšako dyrbješe hry ze swojim kolegu intensiwnje sćěhować a komentować. Wrota ze zdalenosće 50 metrow, njewšědne zmylki wrotarjow, kuriozne samowrota, přetřělene jědnatki, tójšto krasnych koparskich scenow a napjate duele hač do poslednjeje sekundy – wšo to­ tworješe zakład zajimaweho 35. swjatkowneho turněra w Pěskecach.

Radworscy koparjo derby dobyli

wutora, 26. meje 2015 spisane wot:
Koparjo ST 1922 Radworja su domjacy derby přećiwo ST Wulkej Dubrawje ze 4:2 dobyli. Wrota trjechili běchu Franc Winar, Daniel Nuk (dwoje) a Tom Schulze, za hosća Maximilian Hoibik (dwoje). Foto: Jörg Stephan

Mustwje w pokalu zwrěšćiłoj

wutora, 26. meje 2015 spisane wot:

Na wokrjesnej volleyballowej runinje wotměwaja so tučasnje pokalne koła. Tež Sokoł Budyšin, ST Marijina hwězda a VV Biskopicy běchu zašły tydźeń zastupjen­e. Jenož jedne z třoch cyłkow smědźeše koło dale, čehoždla bě jasne, zo dyrbješe kóždy z połnej paru hrać a so wšeho taktiskeho hrajkanja wzdać. Tajny faworit běchu Pančičenjo, kotřiž pak nastupichu bjez sylneho nadběhowarja Lukasa Kubicy. A kaž so w běhu hrow wustaji, njeměješe tež Gerald Bachmann, hewak zepěra ST Marijineje hwězdy a garant dypkow, swój najlěpši dźeń.

Sokoł Budyšin – VV Biskopicy 1:2 (25:23, 20:25, 10:15)

Hižo w prěnjej partiji dnja so pokaza, zo stejitej sej runohódnej mustwje napřećo. Z dobrym wukonom rozsudźi Sokoł prěnju sadźbu za sebje. Tež w přichodnym přechodźe wupadaše hižo za triumfom Budyšanow. Z mócnym kónčnym spurtom pak zawěsćichu sej Biskopicy dobyće. Tež w tiebreaku přećiwnik dominowaše a Sokoł skónčnje porazy.

VV Biskopicy – ST Marijina hwězda 2:1 (25:22, 17:25, 15:10)

Awtor dźensa Ludwig Zahrodnik

Kóžde lěto swjeća so někajke róčnicy. Móže to być prěnje pisomne naspomnjenje, kaž na přikład lětsa w Jaseńcy, hdźež na 650 lětne wobstaće wsy spominamy. Móža pak to tež być róčnica załoženja někajkeje wosady, wohnjoweje wobory abo někajkeho sportoweho towarstwa.

Tak běchu před 115 lětami někotři entuziasća w Mnichowje załožili FC Bayern Mnichow. Tón wuwiwaše so spěšnje na wodźacy sportowy klub wulkoměsta, pozdźišo cyłeje Bayerskeje, a słuša dźensa do najwuspěšnišich swěta. Na wsach je so organizowana kopańca wjele pozdźišo přesadźiła, tež na serbskich. Kónc 20tych/spočatk 30tych lět su so wjesne mustwa z Radworja, Chrósćic, Ralbic abo Worklec mjez sobu wubědźowali. W někotrych druhich europskich krajach – předewšěm we Wulkej Britaniskej – započachu hižo srjedź 19. lětstotka za bulom honić. Rěči so tuž wo tym, zo steješe kolebka kopańcy tam, zo je Jendźelska jeje „maćerny kraj“. Tež modernu kopańcu nastupajo to při­trjechi.

Wuslědki (26.05.15)

wutora, 26. meje 2015 spisane wot:

wokrjesna liga, stafla I

Póst Budyšin II – Kubšicy   3:3 (0:1)

HZ Budestecy – Bart 90   3:2 (2:0)

Hodźij – Wóspork    2:1 (2:0)

Njeswačidło – Wernarjecy   1:1 (1:1)

Załom – ST Budyšin    2:2 (2:2)

Malešecy – Minakał    2:2 (2:0)

Radwor – Wulka Dubrawa   4:2 (1:2)

1. Wjelećin 24 74 : 27 61

2. HZ Budestecy 24 54 : 35 50

3. ST Budyšin 24 63 : 26 45

4. Kubšicy 24 55 : 38 42

5. Załom 24 69 : 42 39

6. Wóspork 24 52 : 53 35

7. Radwor 25 52 : 37 34

8. Malešecy 24 65 : 62 31

9. Hodźij 24 32 : 43 27

10. Póst Budyšin II  25 27 : 61 25

11. Wjernarjecy 24 32 : 43 23

12. Wulka Dubrawa 24 44 : 53 22

13. Njeswačidło 25 31 : 56 21

14. Minakał 24 27 : 57 20

15. Bart 90 25 28 : 72 14

wokrjesna liga, stafla II

Kamjenc II – Ralbicy/Hórki II   3:0 (1:0)

Kulow II – Wětnica/Hola   3:3 (1:1)

Hórnikecy – Bluń  1:3 (0:2)

Sport (22.05.15)

pjatk, 22. meje 2015 spisane wot:

Ludosport při haće

Sportowa jednotka Natwar Němske Pazlicy přeprošuje wšitkich zajimcow na 30. ludosportowu swjatkownu njedźelu, a to do Němskopazličanskeho sportoweho a wólnočasneho centruma. Na sportnišćach při tamnišim haće wuhrajetej so wot dopołdnja w 10 hodź. volleyballowy turněr z 10 mustwami a koparski turněr ze 16 cyłkami.

Kopańca swjatki w lěsu

W Pěskečanskim lěsnym stadionje „K dźiwjej rancy“, kaž jemu z posměwkom w Pěskecach praja, wuhraje SJ Pěskecy swjatki póndźelu ludosportowy koparski turněr za wjesne mustwa. Nimo domjaceho cyłka wobdźěla so zastupnistwa z Noweje Wjeski, delnich Sulšec pola Kulowa, Serbskich Pazlic, Njebjelčic, Smjerdźaceje, Worklec a Róžanta. Naposledk mjenowane mustwo je zakitowar titula. Róžeńčenjo běchu sej zašłe lěto po 30 lětach­ zaso raz pokal wudo­byli. Prěnja hra započnje so w Pěskecach w 13 hodź., hrać budźe so zaso w dwěmaj staflomaj.

Koparska dypkowa hra

24.05. 14:05  Budissa Budyšin –

  BFC Dynamo

Koparskej pokalnej hrě

22.05. 19:00  SZ Großnaundorf –

  Módro-běli Kulow

Domaška so ćežko zranił

štwórtk, 21. meje 2015 spisane wot:

Hnašecy Dobruša –

Sokoł Ralbicy/Hórki 0:0

Zestawa hosći: Gloxyn – Ch. Matka, Korjenk, S. Bjeńš, B. Bjeńš, Šolta (63. M. Kurjat), Schulz, Zschorlich, Lullak, G. Kurjat, Domaška (81. von Köding)

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND