Budissa dalšu testowu hru dobyła

wutora, 29. januara 2019 spisane wot:
Regionalny koparski ligist FSV Budissa Budyšin je dalšu testowu hru dobył, a to na kumštnym trawniku w Humboldtowym haju přećiwo Radebeulskemu BC. Za hosći trjechi Benno Töpel nawjedowanje, Johann Weiß krótko po tym za domjacych wu­runa a Pavel Patka postara so w druhim połčasu wo 2:1. Dalšu přihotowansku hru změje Budissa štwórtk pola VfL Pirny-Copitza. Foto: Torsten Zettl

Stafli za sokołski turněr wulosowanej

póndźela, 28. januara 2019 spisane wot:

Józef Šwon a Jan Hrjehor, zamołwitaj Serbskeho Sokoła za 37. sokołski wolejbu­lowy turněr wo pokal Domo­winy, staj sobotu we Worklečanskej sportowni zhromadnje z wolejbulistkami Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy stafli za turněr wulosowałoj, kotryž budźe 2. měrca w sportowni na Bu­dyskim Třělnišću.

Dokelž wotmě so wulosowanje do par­tijow Pančičankow a Worklečankow we wob­wodnej lize, móžeše hnydom 14 wolejbulistkow 14 losow z losowanskeje šklě wućahnyć. Hłowje staflow A a B twori­taj finalistaj zašłeho lěta. Na A1 bu cyłk Serbskeho domu Budyšin sadźeny, na B1 zakitowar pokala Bratrowstwo Róžant­. Tak je najprjedy raz zaručene, zo mu­stwje w skupinskej fazy přećiwo sebi njenastupitej.

W staflomaj budźe w předkole kóždy přećiwo kóždemu hrać, potom dobyćer stafle A přećiwo druhemu stafle B w prěnim połfinalu a dobyćer stafle B přećiwo druhemu stafle A w druhim połfinalu. W kónčnym kole wubědźuja so mustwa potom jenož hišće wo městna 1 do 14.

Njebjelčenjo w tesće remis hrali

póndźela, 28. januara 2019 spisane wot:
Tež prěnje koparske mustwo Sportoweje jednotki Njebjelčicy je w Kamjencu na kumštnym trawniku testowało a přećiwo cyłkej SG Großnaundorfej 1:1 hrało. 1:0 za Njebjelčicy třěli Robert Lejnart, Felix Romberg je wurunał. Na wobrazu widźimy­ dwubój mjez přećiwniskim hrajerjom a Janekom Mikławškom (naprawo, Njebjelčicy). Foto: Jörg Stephan

Po tam a sem tola hišće 3. městno

póndźela, 28. januara 2019 spisane wot:

Tež lětsa zaso je so prěnje koparske mustwo­ muži Sportoweho towarstwa Marijineje hwězdy w Husce na halowym koparskim turněrje wo pokal firmy­ Berry-Metall wobdźěliło.

Pančičanscy koparjo nastupichu bjez wuwučeneho wrotarja. Pólny hrajer Matijas Wróbl, hewak jako škitar zasadźeny, zastupowaše poprawneho wrotarja Olivera Schmidta a pokaza dobre akcije.

Awtor dźensa

Beno Šołta

Budźe formula E naslědnik formule 1? Z tymle prašenjom započa so njedawny interview z Nicom Rosbergom, kiž je něhdyši swětowy mišter formule 1. Poprawom mje woboje wulce njezaběra. Formulu 1 sym jako młodostny rady hladał, mjeztym sym lóšt na njej zhubił, dokelž je mi tróšku přewostudła. Po interviewje z Rosbergom pak pohladach raz do formule E.

Sport (25.01.19)

pjatk, 25. januara 2019 spisane wot:

Kopańca na kumštnym trawniku

Přihotowanske koparske hry budu sobotu a njedźelu nimale wšitke na kumštnym trawniku. Regionalny ligist Budissa Budyšin hraje jutře w 11 hodź. w Humboldtowym haju přećiwo Radebeulskemu BC. Njedźelu potom na kumštnymaj trawnikomaj w Kamjencu a we Wojerecach za bulom honja. W Lessingowym měsće wot 11 hodź. SJ Njebjelčicy – SG Großnaundorf a w 14 hodź. SJ Chrósćicy – ST Porchow. Testowu hru Módro-běli Kulow – ST Ćisk zahwizda sudnik André Wende jutře w 13 hodź. we Wojerecach.

FCE startuje do dypkowych hrow

W třećej koparskej lize Němskeje startuje FC Energija Choćebuz jutře do dypkowych hrow lěta 2019. Wot 14 hodź. rěka­ jeho přećiwnik w Stadionje přećelstwa SV Wehen Wiesbaden.

Wulosuja skupiny za pokal

Za 37. sokołski wolejbulowy turněr wo pokal Domowiny wulosuje Serbski Sokoł jutře w 12.45 hodź. we Worklečanskej sportowni dwě skupinje. Losowanske soniny budu wolejbulistki Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy. Prěnju sobotu w měrcu chce dohromady 14 mustwow wo pućowanski pokal Domowiny při wysokim saku nastupić.

Wolejbul jutře a za tydźeń

Jenož dypk sej sobu přiwjezli

štwórtk, 24. januara 2019 spisane wot:

Wolejbul, wobwodna liga – mužojo

1. Volleys Koblicy  11 33 : 5 33

2. CVJM Zhorjelc 10 27 : 13 25

3. Viktoria Worklecy 9 22 : 13 18

4. ST Wulka Dubrawa 11 17 : 24 13

5. Módro-běli Wojerecy II 9 16 : 15 12

6. TSV Niederoderwitz 10 13 : 24 10

7. TSV Kundraćicy 9 13 : 23 8

8. MSV Bautzen 04 II 10 15 : 25 8

9. OSSV Kamjenc 9 10 : 24 5


TSV Niederoderwitz

– Viktoria Worklecy 3:2

(25:18, 22:25, 25:18, 19:25, 15:11)

Po grandioznym wukonje wolejbulistow Viktorije Worklecy w sakskim krajnym pokalnym kole čakaše na nich we wobwodnej lize minjenu sobotu zaso dyp­kowa hra. K zazběhej druheje połserije wjedźeše jich puć do Žitawskich horin k TSV Niederoderwitzej. Na papjerje běchu hosćo jasny faworit, předznamjenja do hry pak běchu špatne. Z Janom Bět­narjom a kapitanom Ludwigom Eckertom pobrachowaštaj hnydom dwaj sylnaj hraje­rjej, jedyn zranjenja a tamny schorjenja dla. Tak steješe znowa jeno sy­dom­ mjenow Worklečanskich hrajerjow na hrajnym protokolu. Šelma by nětko snano prajił: „Tak njedawa znajmjeńša žane prašenje wokoło zestawy.“

Wuslědki (24.01.19)

štwórtk, 24. januara 2019 spisane wot:

Wolejbulowej tabulce

wobwodna liga – mužojo

1. Volleys Koblicy  11 33 : 5 33

2. CVJM Zhorjelc 10 27 : 13 25

3. Viktoria Worklecy 9 22 : 13 18

4. ST Wulka Dubrawa 11 17 : 24 13

5. Módro-běli Wojerecy II 9 16 : 15 12

6. TSV Niederoderwitz 10 13 : 24 10

7. TSV Kundraćicy 9 13 : 23 8

8. MSV Bautzen 04 II 10 15 : 25 8

9. OSSV Kamjenc 9 10 : 24 5

wobwodna liga – žony

1. Módro-běłe Wojerecy 10 30 : 13 26

2. CVJM Zhorjelc 9 25 : 10 21

3. TSV Kundraćicy 9 21 : 13 18

4. Ochranowske wolejfantki 9 18 : 17 15

5. JTVG Koblicy 10 18 : 22 14

6. OSC Lubij 10 17 : 19 13

7. ST Kupoj-Nowa Łuka 9 14 : 23 8

8. HZ Pančicy-Worklecy 9 13 : 22 8

9. VV Žitawa 9 9 : 26 3

dypkowej hrě žonow:

26.01. 14:00   HZ Pančicy-Worklecy –

TSV Kundraćicy

(we Worklecach)

26.01. 16:00 HZ Pančicy-Worklecy –

Módro-běłe Wojerecy

(we Worklecach)

Hólcy 9. a 10. lětnika Serbskeho gym­nazija Budyšin (SGB) su w Rychbachu wolejbulowe regionalne finale šulerskeho wubědźowanja „Młodźina trenuje­ za olympiju“ dobyli. Hrajerjo wokoło ka­pitana Steva Schrödera přewi­nychu gymnaziastow ze Žitawy, Niskeje a Großröhrsdorfa stajnje z 2:0, a pojědu 14. měrca do Dippoldiswaldy na sakske krajne wurisanje.

Hižo 11. raz docpě wolejbulowe mustwo SGB krajne finale. Zhladujemy-li na dotalne wuspěchi našich šulerjow, su jedna slěborna a pjeć bronzowych medaljow dopokaz pilneho dźěła při wysokim saku. Srjedź měrca pojědu nětko šulerjo 9. a 10. lětnika SGB do Dippoldiswaldy, zo bychu so tam z dalšimi pjeć najlěpšimi šule­mi Sakskeje wubědźowali.

Serbski gymnazij Budyšin – Christiana Weisowy gymnazij Žitawa 2:0

Pančičanam zbožo falowało

wutora, 22. januara 2019 spisane wot:

Wokrjesna klasa, stafla wuchod

1. ST Chróstawa  6  12 : 1  12

2. ST Budyšin-sewjer  8  13 : 5  12

3. Sokolnik Wjazońca  6  10 : 3  10

4. ST Marijina hwězda  8  9 : 10  8

5. Wóspork/Hrodźišćo 8  7 : 10  6

6. ST Hnašecy-Dobruša  4  4 : 5  4

7. MSV Budyšin 04 IV  8  5 : 15  2

8. Sokoł Budyšin  6  1 : 12  0


W zasněženym wjedrje dyrbjachu so wolejbulisća ST Marijineje hwězdy do Chró­stawy na dypkowu hru podać. Tam čakaštej dwě sylnej mustwje, kotrejž stejitej w tabulce před nimi. Połna motiwacije a z wotpohladom, tónkróć lóšo a wotpinanišo hrać, zastupi serbska šestka do Chróstawskeje hale.

ST Chróstawa – ST Marijina hwězda 2:1 (25:22, 20:25, 15:13)

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND