Widźał, słyšał, napisał (13.03.18)

wutora, 13. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Clemens Šmit

„Hdyž sej mysliš, zo mysliš, potom sej jenož mysliš, zo mysliš ...“ – Chróšćanske druhe koparske mustwo ma nowu „kmótru“. Juliane Werding je jemu minjenu sobotu tři wažne dypki přećiwo kontrahentej z Lubuša zawěsćiła. Haj, tak to je. W kabinach Sokoła spěwa Měrćin Štrawba, za Horjansku rezerwu su to němske šlagry. Nastało bě wšitko při jědnatce, přeradźi mi nadběhowar Chróšćanow a zamołwity za hudźbu w kabinje. Wo kotru jědnatku so tu jedna, jědnatku při kopańcy abo znatu sobotnu zabawu, wšak nochcyše mi rjec. Ćim rjeńšo, zo stej kónc tydźenja wobě zastupni­stwje koparjow SJC z dobyćom do druheje połserije startowałoj. Štó by sej to myslił?

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND