Widźał, słyšał, napisał (07.04.15)

wutora, 07. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Stefan Šmit

Hižo někotre razy so mje ludźo za tym prašachu, kak je poprawom móžno, zo hodźinu po wothwizdanju koparskeje hry – na přikład Budissy Budyšin w regionalnej lize – hižo pjeć- abo samo wosommjeńšinsku rozprawu wo samsnej partiji w telewiziji widźiš.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND