„Njetrjebamy njeměr abo fanatizm“

štwórtk, 30. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Dźěći su naš přichod so často rěka. Tuž přisteji jim tež najlěpše kubłanje, a te měli jim zaručić, čestnohamtsce runje tak kaž na šulach.  Foto: SN/Maćij Bulank Dźěći su naš přichod so často rěka. Tuž přisteji jim tež najlěpše kubłanje, a te měli jim zaručić, čestnohamtsce runje tak kaž na šulach. Foto: SN/Maćij Bulank

Reakcija potrjechenych na zjawnu diskusiju wo koncepće 2plus

Hižo dlěši čas sćěhuja wučerjo Šule Ćišinskeho w Pančicach-Kukowje diskusiju wo wuwučowanju po koncepće 2plus w medijach. Dotal­ mějachu so po přisłowje „Rěčeć je slěbro – mjelčeć złoto“. Mjeztym pak je diskusija po měnjenju Pančičanskich pedagogow polo reality wopušćiła. Tak jewja so wuprajenja, kotrež často njetrjechja a su samo ranjace. Tohodla su so jako kolegij za zjawnu wotmołwu na zahubne wašnje wustupowanja rozsudźili a podawaja sćěhowace fakty do dalšeje diskusije:

Na spočatku njech je hišće raz situacija rysowana, kotraž bě ke konceptej 2plus wjedła. Tež hdyž wospjet čitamy, zo je to „wězo znate“, dopokazuja naličene fakty runje to napřećiwne.

wozjewjene w: Diskusija
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND