Kak serbska je serbska telewizija?

štwórtk, 28. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

W decembrje mějachmy jónkrótnu móžnosć, nimale kóždy kónc tydźenja telewizny program w našej rěči sćěhować, – a to dźakowano synchronizaciji noweho historiskeho filma wo stawiznach našich prjedownikow we wuchodnej Němskej. Tak skićeše nam zjawnoprawniski sćelak MDR město „normalneje“ poł hodźiny Wuhladka wob měsac hnydom połdra hodźiny serbskorěčneho programa, a to hišće wo wažnej a zajimawej temje, kotraž so tak husto w němskej telewiziji njewobjednawa. Za to dyrbjeli poprawom dźakowni być – abo?

wozjewjene w: Diskusija
wjace z tohole wobłuka: « Debatu dyrbja Serbja sami wjesć
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 17. febraura,  měješe lětuša inscenacija „Paradiz w dobrej stwě“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Tule podawamy wam někotre fotowe impresije z přemjerneho předstajenja a z premjerneho swjedźenja. Při

nowostki LND