Chorownja swj. Jana z nowej staciju

wutora, 23. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Njedawno je Kamjenska chorownja maltezow swoje stacije přemjenowała. Hladanska pomocnica Rosemarie Bernhard a praktikantka Anne Lorenz (wotlěwa) dźěłatej na paliatiwnej staciji, kotraž rěka nětko „Rafaelowa stacija“.  Foto: Ines Eifler Njedawno je Kamjenska chorownja maltezow swoje stacije přemjenowała. Hladanska pomocnica Rosemarie Bernhard a praktikantka Anne Lorenz (wotlěwa) dźěłatej na paliatiwnej staciji, kotraž rěka nětko „Rafaelowa stacija“. Foto: Ines Eifler

Wjacore nowosće maja spočatk lěta w Kamjenskej chorowni maltezow. Nimo­ přemjenowanja stacijow wote­wru w februaru nowu staciju za pacientow, kotřiž jenož krótki čas w hojerni přebywaja. Zdobom poskića dušepastyr domu młodym maćerjam a nanam w kapałce žohnowanski paćer.

Kamjenc (SN/mwe). W Kamjenskej chorowni swj. Jana přeproša dušepastyr Vincenc­ Böhmer swójby, staršich z dźěćimi, pjatk, 26. januara, w 16 hodź. do kapałki domu na žohnowanski paćer. Tež tym, kotřiž sej dźěćo přeja, je dušepastyr rady poboku a chce so z nimi na samsnym městnje chorownje srjedu, 7. februara, we 18 hodź. modlić. „Dźěći su často króna lubosćinskeho poćaha, ale puć k tomu móže jara wobćežny być“, so Böhmer­ w nowinskim wozjewjenju chorownje­ maltezow wupraja. Dale chcedźa staršich, kotrymž je so hakle nje­dawno dźěćo narodźiło, do paćerja za­přijeć a jich rady­ do kapałki witaja. Wězo móža so serbscy wěriwi a dalši zajimcy tež w swojej maćeršćinje modlić. Wšako je serbskosć w chorowni zadomjena.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND