Planuja cyłu lisćinu nadróžnych twarnišćow

štwórtk, 15. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Łaz (CK/SN). Hdźež so w Roholnju (Riegel) šulerski bus zawróća, chce Łazowska gmejna lětsa jězdnju ponowić. To je jedne z dohromady 20 předewzaćow na lisćinje, ­kotruž je gmejnska rada na swojim wutornym posedźenju jednohłósnje wobzamknyła. Po spěchowanskej směrnicy sakskeho hospodarskeho ministerstwa dóstanu komuny kóžde lěto přiražku za wudźeržowanje dróhow, jeli swoje předewzaća hač do 15. měrca swobodnemu statej přizjewja. Ministerstwo samo poruča přiwzać do lisćiny takrjec rezerwowe naprawy, dokelž komuny pozdźišo žane přidatne projekty přizjewić nje­móža.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Katolscy wěriwi swjeća dźensa wysoki swjedźeń Božeho ćěła. W nimale wšitkich serbskich wosadach, kročachu procesiony, zwjetša přewodźane wot dujerjow, k wonkownym wołtarkam. Sobu na čole procesionow dźěše wjele serbskich družkow. Tójšto dalšich holco

nowostki LND