Za křižerjow najwjetši čas, wšo trěbne sej wobstarać

srjeda, 14. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Na to a wjele dalšeho dyrbja křižerjo myslić.  Foto: SN/Maćij Bulank Na to a wjele dalšeho dyrbja křižerjo myslić. Foto: SN/Maćij Bulank
wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND