Ličby swědča wo wulkich změnach

srjeda, 14. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Něhdyša nawodnica Žylowskeje pěstowarnje „Mato Rizo“ Margitta Altkrügerowa (srjedźa) je wužiła na swjedźenju k 20ćinam modeloweho projekta Witaj składnosć za rozmołwu z koleginami. Fachowej partnerce běštej jej mnohe lěta Jadwiga Wejšina (naprawo) a Klawdia Šewelisowa (nalěwo).  Foto: Michael Helbig Něhdyša nawodnica Žylowskeje pěstowarnje „Mato Rizo“ Margitta Altkrügerowa (srjedźa) je wužiła na swjedźenju k 20ćinam modeloweho projekta Witaj składnosć za rozmołwu z koleginami. Fachowej partnerce běštej jej mnohe lěta Jadwiga Wejšina (naprawo) a Klawdia Šewelisowa (nalěwo). Foto: Michael Helbig

Choćebuz (SN/MiR). Składnostnje 20lětneho wobstaća modela Witaj je Serbske šulske towarstwo wudało 222stronsku dokumentaciju. Ta swědči wo rozrosće Witaj-hibanja, ale potwjerdźa tež změny.

Po cyłej Sakskej bě loni w oktobru w cyłku 107 pěstowarskich skupin, w kotrychž po modelu Witaj dźěłaja. To je 25 wjace hač hišće w lěće 2010.

Serbske šulske towarstwo ma jako nošer sydom kubłanišćow w swojej zamołwitosći. Tři z nich, w Hornjej Łužicy, su serbske, tamnej stej Witaj-pěstowarni. Dalšej Witaj-kubłanišći w nošerstwje SŠT stej w Choćebuzu. We wšitkich nałožuja princip dospołneje imersije. W Sakskej je dalšich nošerjow, kotřiž nałožuja model Witaj w swojich dźěćacych dnjowych přebywanišćach, a to we Witaj-skupinach. Křesćansko-socialny kubłanski skutk (CSB) Miłoćicy stara so wo wosom kubłanišćow, Dźěłaćerski dobroćelski skutk Kamjenc a Budyšin wo pjeć a Ludowa solidarita wo jedne tajke, hdźež Witaj rólu hraje. Dalši nošerjo su Kulowska a Ra­dworska katolska wosada, Budyski krajnoradny zarjad, gmejny Hodźij, Halštrowska Hola, Worklecy, Sprjewiny Doł, Slepo kaž tež Trjebin.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND