Maltezojo staraja so wo dorost

štwórtk, 05. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Saksko-braniborska powšitkowno­wu­žitna towaršnosć maltezow je minjene tydźenje na zarjadowanjach wospjet swoje wukubłanske městna w chorowni a starowni předstajała.

Kamjenc (SN/mwe). „Cyłkownje smy ze za­jimom za naše wukubłanske powołanja jara spokojom“, praji Beate Mögel, hladanska direktorka w Kamjenskej chorowni maltezow swj. Jana. „Wjeselimy so, zo móžemy lětsa nazymu zaso dźewjeć młodych ludźi jako strowotniskich a hladarjow chorych kaž tež na baby wukubłać.“ Na wustawach maltezow započnu w druhej połojcy lěta tež hladarjow starych ludźi wukubłać. Nimo toho móža so wuknjacy Worklečanskeje, Kulowskeje a Ralbičanskeje wyšeje šule w chorowni přizjewić, zo bychu na stacijach praktikum přewjedli.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND